Zapytania ofertowe

Nazwa, treść, produkty

Kategoria

Zamawiający

Data publikacji zapytania od: do:

Termin składania ofert od: do:

Nazwa zapytania Data publikacji zapytania Termin składania ofert Zamawiający
1. Legalizacja butli aparatu oddechowego LUXFER 6.8/300 2019-03-22 15:12 2019-03-27 15:00 Grupa LOTOS S.A.
2. 106534137 - Zakup kontrolerów drzwiowych SMART - 3 szt. 2019-03-22 15:04 2019-03-28 10:00 Grupa LOTOS S.A.
3. Remont obwodów komunikacyjnych w stycznikowniach TS1 i TS2 stacji S2 2019-03-20 11:58 (zaktualizowano: 2019-03-22 14:53) 2019-03-26 12:00 Grupa LOTOS S.A.
4. PWK WU/075/2019/PP - Pobranie mikropróbek z reaktora 1400-R1 metodą SSSM wraz z wykonaniem badań niszczacych i oceną stanu technicznego 2019-03-22 14:40 2019-04-17 12:00 Grupa LOTOS S.A.
5. PWK WU/070/2019/PP - Czyszczenie zbiornika 1800-S7 w technologii czystej wraz z utylizacją odpadów 2019-03-22 14:33 2019-04-10 10:00 Grupa LOTOS S.A.
6. Badanie wód gruntowych z piezometrów 2019-03-22 14:21 2019-03-29 15:00 LOTOS PALIWA Sp. z o.o.
7. Zakup laboratoryjnych testów spektrofotometrycznych Hach-Lange i Merck 2019-03-22 14:01 2019-04-11 12:00 LOTOS Lab Sp. z o.o.
8. PWK WU/055/2019/MN - Wykonanie projektów wykonawczych (budowlanego – do pozwolenia na budowę, konstrukcyjnego i elektrycznego) dla klatki schodowej o konstrukcji stalowej z oświetleniem, przy elewacji Budynku Głównego EC. 2019-03-22 13:58 2019-04-05 15:00 Grupa LOTOS S.A.
9. PWK WU/037/2019/MK - Remont rurociągu 3"-090-P69M na Zakładzie Destylacji PZD - pkt.A26 Planu Utrzymania Ruchu i Remontów 2019 2019-03-01 13:26 (zaktualizowano: 2019-03-22 13:56) 2019-03-28 12:00 Grupa LOTOS S.A.
10. Naprawa pompy 65 PJM250 DMM1 15kW 2019-03-22 13:43 2019-03-29 15:00 LOTOS Kolej Sp. z o.o.
11. Zakup 2 spektrometrów UV-VIS oraz destylatora z parą wodną z wyposażeniem 2019-03-22 13:14 2019-04-11 15:00 LOTOS Lab Sp. z o.o.
12. Specjalne uszczelnienie dławnicowe z grafitu ekspandowanego o podwyższonej gęstości na temperaturę pracy 320 st C i ciśnieniu 20 bar 2019-03-22 12:42 2019-03-26 13:00 Grupa LOTOS S.A.
13. Dostawa kart analogowych wejściowej i wyjściowej Schneider do LOTOS Asfalt Zakład Produkcyjny Jasło 2019-03-22 12:32 2019-03-29 13:00 LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
14. Dostawa 1 sztuki modułu bezpieczeństwa Schneider LOTOS Asfalt Zakład Produkcyjny Jasło 2019-03-22 12:22 2019-03-29 13:00 LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
15. 106380933 - XENON HEAVY DUTY STROBE TUBE 3-T13074; 2019-03-22 12:19 2019-03-28 13:00 Grupa LOTOS S.A.
16. WKŁAD FILTRACYJNY LCR522 T02Z-04X,EATON 2019-03-22 11:09 2019-03-26 12:00 Grupa LOTOS S.A.
17. GL 106534136 - ZAWORY KULOWE AH-2c 2019-03-22 11:08 2019-04-01 12:00 Grupa LOTOS S.A.
18. GL 106527129 - ZAWÓR ZAPOROWY 2" ANSI 1500 BW / GLOBE VALVE 2" ANSI 1500 BW 2019-03-21 15:49 (zaktualizowano: 2019-03-22 10:08) 2019-03-29 16:00 Grupa LOTOS S.A.
19. Dobór i wymiana membran na jednostce odwróconej osmozy 3010 RO-1 2019-03-22 10:07 2019-04-18 23:59 Grupa LOTOS S.A.
20. Prace nad dokumentacjami dotyczącymi Strategii Innowacyjności i Strategicznej Agendy Badawczej 2019-03-22 09:53 2019-04-04 10:00 Grupa LOTOS S.A.
21. Hayward Flanged Strainer model 72 size 5" /106303614/ 2019-03-22 09:08 (zaktualizowano: 2019-03-22 09:11) 2019-03-29 12:00 Grupa LOTOS S.A.
22. Wykonanie przeglądu stanu technicznego bocznicy kolejowej w Gdańsku 2019-03-22 07:53 2019-04-12 08:00 Grupa LOTOS S.A.
23. LS/011/19/WS Wykonanie izolacji i blachowania rurociągów, aparatów i urządzeń w ramach realizacji zadania: „Modernizacji instalacji technologicznej 1050 w LOTOS Asfalt Zakład Produkcyjny Gdańsk” - na terenie Rafinerii Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku 2019-03-22 07:08 2019-03-28 23:00 LOTOS Serwis Sp. z o.o.
24. Wymiana uszkodzonego odcinka 700m linii kablowej 6kV relacji Stacja GPZ1 - Stacja S9 na terenach nie będących własnością Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku 2019-03-21 15:38 2019-04-18 12:00 Grupa LOTOS S.A.
25. GL 106527138 - ELEMENTY ZŁĄCZNE METRYCZNE 2019-03-21 15:35 2019-03-27 18:00 Grupa LOTOS S.A.
26. WU/040/2019/AA Wymiana izolacji na płaszczu kolumny 1100-C2 w Zakładzie PZD - pkt 29 Planu Utrzymania Ruchu i Remontów 2019 2019-03-11 12:09 (zaktualizowano: 2019-03-21 14:41) 2019-03-25 12:00 Grupa LOTOS S.A.
27. GL 79/TB/2018 - KRIOGENICZNY ZAWÓR ZAPOROWY HEROSE TYP 01641 / CRYOGENIC GLOVE VALVE HEROSE TYPE 01641 2019-03-21 14:29 2019-04-04 15:00 Grupa LOTOS S.A.
28. WU/062/2019/AA '150 - Remont kompresorowni - siatka ochronna 2019-03-21 14:22 2019-04-04 16:00 Grupa LOTOS S.A.
29. GL 79/TB/2018 - ZAKUP KRIOGENICZNEGO KĄTOWEGO ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA 2019-03-21 14:08 2019-04-03 15:00 Grupa LOTOS S.A.
30. Przetworniki różnicy ciśnień z kapilarą 106076592 2019-03-21 14:06 2019-03-27 15:00 Grupa LOTOS S.A.