Enquiries

Name, content, products

Category

Orderer

Date of publication From: to:

Deadline for making offers From: to:

Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Zamawiający
1. Postępowanie nr WW/46/2019 - przeprowadzenie poligonowego szkolenia teoretycznego i praktycznego w zakresie doskonalenia działań zwiazanych ze zwalczaniem pożarów w przemyśle rafineryjnym 2019-07-15 14:18 2019-07-26 12:00 Grupa LOTOS S.A.
2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. 2019-07-15 14:04 2019-07-24 14:00 LOTOS OIL SP. Z O.O.
3. WW/29/2019 - Dostawa kolorowej drukarki wielkoformatowej 2019-07-08 08:17 (updated: 2019-07-15 13:04) 2019-07-18 12:00 Grupa LOTOS S.A.
4. Zakup środka przeciwpiennego / Antifoaming material 2019-07-08 09:25 (updated: 2019-07-15 12:25) 2019-07-26 14:00 Grupa LOTOS S.A.
5. Badania niszczące na procedury Monitor oraz certyfikacja materiałów na BB 2019-07-15 12:24 2019-07-19 09:00 LOTOS Serwis Sp. z o.o.
6. 101/2019 Paszportyzacja sieci światłowodowej 2019-07-08 08:28 (updated: 2019-07-15 12:08) 2019-07-16 12:00 Grupa LOTOS S.A.
7. RURA API 5L Gr.B 2019-07-15 10:27 2019-07-18 12:00 Grupa LOTOS S.A.
8. Wykonanie przeglądu okresowego urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów (EOR) 2019-07-15 09:29 2019-07-25 10:00 Grupa LOTOS S.A.
9. Wymiana 36 filtrów węglowych w czerpni systemu wentylacji/ klimatyzacji centralnej budynku Centralnej Sterowni 2019-07-15 09:06 2019-07-17 07:30 Grupa LOTOS S.A.
10. Remont kanału kablowego w budynku sterowni nalewaka – Instalacja 7700 2019-06-27 10:40 (updated: 2019-07-15 08:52) 2019-07-18 12:00 Grupa LOTOS S.A.
11. Drobne prace remontowe pomieszczeń zlokalizowanych w zachodnim skrzydle budynku oraz likwidacja skutków po zalaniu - wymiana płyt sufitowych w korytarzu na II piętrze budynku CA-3 2019-07-15 08:02 2019-07-17 07:00 Grupa LOTOS S.A.
12. 107301429 ZŁĄCZKI PROSTE 2019-07-15 07:19 2019-07-17 08:00 Grupa LOTOS S.A.
13. Wymiana kabli zasilających i złącza kablowego pomiędzy podstacja P4/10 a rozdzielnicą RG w budynku magazynu olejów 2019-07-03 14:13 (updated: 2019-07-15 06:50) 2019-07-19 14:00 Grupa LOTOS S.A.
14. WU/146/2019/MG Umowa serwisowa na przeglądy i remonty awaryjne przenośników taśmowych na instalacji DCU 2019-07-12 16:34 2019-07-22 14:00 Grupa LOTOS S.A.
15. LPB/WU/120/2019 Remont systemu NOVEC na platformie LOTOS PETROBALTIC 2019-07-12 16:22 2019-07-26 14:00 Grupa LOTOS S.A.
16. Oferta na na organizację regat, najem jachtów, rezerwację noclegu i usług gastronomicznych dla 50 osób w terminie 6-8 września 2019 r. 2019-07-12 15:07 2019-07-19 15:00 LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
17. O-RING 19110000000214 2019-07-12 13:20 2019-07-17 14:00 Grupa LOTOS S.A.
18. 107231047 - PRZEWÓD GUMOWY H07RN-F 450/750 V 1x6mm; 2019-07-09 10:54 (updated: 2019-07-12 13:15) 2019-07-16 14:00 Grupa LOTOS S.A.
19. Zapytanie o ofertę realizacji badań w zakresie oceny jakościowej (sensorycznej) napojów kawowych. 2019-07-10 15:12 (updated: 2019-07-12 13:06) 2019-07-17 09:00 LOTOS PALIWA Sp. z o.o.
20. Zapytanie o informację - wybór dostawcy autogazu dla wybranych stacji paliw LOTOS w roku 2020. 2019-07-12 12:15 2019-07-29 12:00 LOTOS PALIWA Sp. z o.o.
21. Etui Urban Armor Gear Plyo Galaxy S9 oraz komplet baterii do APC Smart-UPS 2019-07-12 11:55 2019-07-16 10:00 Grupa LOTOS S.A.
22. PWK nr WU/154/2019/PP - Remont pompowni benzyn 2080 P-79 i P-80 2019-07-12 11:10 2019-08-02 09:00 Grupa LOTOS S.A.
23. SRM 175015 HP przedłużenie wsparcia dla macierzy 2019-07-12 09:43 2019-07-19 10:00 Grupa LOTOS S.A.
24. Umowa ramowa na dostawę produktów marki Hempel /107190265/ 2019-07-12 08:53 2019-07-26 17:00 Grupa LOTOS S.A.
25. Rozbiórka komory żelbetowej Instalacji 1200 Zakładu PZO 2019-07-12 08:32 2019-07-18 11:00 Grupa LOTOS S.A.
26. Uszczelnienie mechaniczne HJ92N /107246660/ 2019-07-11 16:04 2019-07-17 17:00 Grupa LOTOS S.A.
27. dostawa przewodu elastycznego do rozładunku autocystern 2019-07-11 13:16 2019-07-22 16:00 LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
28. SRM/174281 CZUJNIKI WIELOGAZOWE (EKSPLOZYMETRY) 2019-07-11 12:49 2019-07-16 09:00 Grupa LOTOS S.A.
29. Winda Profi Puller 1800-2.2 / 107048801/ 2019-06-12 08:03 (updated: 2019-07-11 12:12) 2019-07-17 17:00 Grupa LOTOS S.A.
30. Wybór dostawcy witacza strunobetonowego H=25m wraz z niezbędnym wyposażeniem, montażem i uruchomieniem na MOP Mała Holandia na S7 (km33+720) 2019-07-11 11:48 2019-08-20 10:00 Grupa LOTOS S.A.