Enquiries

Name, content, products

Category

Orderer

Date of publication From: to:

Deadline for making offers From: to:

Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Zamawiający
61. LPB/WU/128/2019/PB Wymiana centralki p.poż na systemie Geoservice 2019-05-21 07:52 (updated: 2019-05-21 08:00) 2019-06-03 12:00 Grupa LOTOS S.A.
62. Remont hydrauliki układu nalewczego na torach 331 i 332 nalewaka kolejowego 4000NB01 2019-05-21 07:52 2019-06-10 10:00 Grupa LOTOS S.A.
63. Detektory GasAlert MicroClip X3, pokrowiec, tlenomierze /106846696, 106898035/ 2019-05-14 08:45 (updated: 2019-05-21 07:08) 2019-05-27 12:00 Grupa LOTOS S.A.
64. SIATKA TKANA FOSFOROBRĄZOWA 2019-05-20 13:50 2019-05-28 12:00 Grupa LOTOS S.A.
65. Montaż przepływomierza masowego na nalewaku X14 w PZC 2019-05-20 13:43 2019-06-04 12:00 LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
66. Zakup terminali honeywell CT 40 2019-05-20 12:05 2019-05-27 11:00 Grupa LOTOS S.A.
67. Realizacja usług w zakresie przeglądów okresowych, konserwacji i serwisowania, kontroli szczelności instalacji i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz ich ewentualnych napraw w okresie objętym przedmiotem zamówienia 2019-05-20 09:22 2019-06-14 12:00 LOTOS Kolej Sp. z o.o.
68. Badania NDT 2019-05-20 08:44 2019-05-27 12:00 Grupa LOTOS S.A.
69. Remont biur w budynku administracyjnym 2019-05-20 08:32 2019-05-27 09:00 LOTOS Kolej Sp. z o.o.
70. PWK WW/36/2019 - dostawa materiałów eksploatacyjnych do produkcji kart SKD 2019-05-17 14:46 2019-05-31 12:00 Grupa LOTOS S.A.
71. LS/017/19/WS Systemy MMS - prace rozruchowe w systemach monitoringu i zabezpieczenia maszyn oraz monitoringu reaktorów na terenie Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku 2019-05-17 14:10 2019-05-28 10:00 LOTOS Serwis Sp. z o.o.
72. Łańcuch kotwiczny /106902560/ 2019-05-17 12:49 2019-05-27 12:00 Grupa LOTOS S.A.
73. Sprzedaż urządzeń - filtr + odgazowywacz 2019-05-17 12:26 2019-06-30 12:00 LOTOS Infrastruktura S.A.
74. Rozbiórka budynku 2019-05-17 11:06 2019-06-10 12:00 LOTOS Infrastruktura S.A.
75. Remont dróg w LOTOS Infrastruktura S.A. 2019-05-17 11:02 2019-05-27 12:00 LOTOS Infrastruktura S.A.
76. LPB/WU/105749428/2019/ISZ Odbiór i utylizacja przeterminowanych materiałów pirotechnicznych i pław sygnałowych z terenu LOTOS Petrobaltic S.A. 2019-05-17 10:01 2019-06-07 12:00 Grupa LOTOS S.A.
77. Wykonanie przeglądu wyłączników mocy typu MPact-1000A na stacjach elektroenergetycznych na terenie Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku 2019-05-16 16:05 2019-06-07 23:59 Grupa LOTOS S.A.
78. Zakup żywic jonowymiennych anionitowych do systemu dwuwarstwowego UPCORE 2019-05-16 15:50 2019-05-31 12:00 Grupa LOTOS S.A.
79. LS/019/19/WS Wsparcie w zakresie prac automatyki polowej na potrzeby uruchamiania instalacji produkcyjnych bloku EFRA na terenie Rafinerii w Gdańsku 2019-05-16 15:15 2019-05-28 10:00 LOTOS Serwis Sp. z o.o.
80. Przeprowadzenie analizy procesów biznesowych na potrzeby wdrożenia Systemu do Zarządzania Programem Lojalnościowym Navigator. 2019-05-16 15:04 2019-06-11 12:00 LOTOS PALIWA Sp. z o.o.
81. „Remont dróg betonowych na Terenie Oddziału Terminal Czechowice (VC) – LOTOS Terminale S.A.” 2019-05-16 14:04 2019-05-30 13:00 LOTOS Terminale S.A.
82. OBROTOWY KONTAKTOR DYSKOWY 1100-C1 2019-03-05 08:09 (updated: 2019-05-16 13:10) 2019-06-21 15:00 Grupa LOTOS S.A.
83. Inhibitor parafin do ropy z B8 (IBC) / Paraffin inhibitor for crude oil from B8 (IBC) 2019-05-16 12:42 2019-06-25 12:00 Grupa LOTOS S.A.
84. Prace projektowe - wykonanie dokumentacji koncepcyjnej dla rozbudowy kolejowego nalewaka bramowego 4030NB03 2019-05-16 12:21 2019-06-04 10:00 Grupa LOTOS S.A.
85. Zakup belownicy odpadów poprodukcyjnych 2019-05-16 11:46 2019-05-29 16:00 Grupa LOTOS S.A.
86. Zapytanie ofertowe LPB/WU/106690227/2019/PB 2019-05-16 09:15 2019-05-31 10:00 Grupa LOTOS S.A.
87. PWK WU/119/2019/PP - Wymiana zasuw na sieci PPOŻ na ternie Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku 2019-05-16 09:09 2019-06-03 12:00 Grupa LOTOS S.A.
88. Analiza procesów biznesowych na potrzeby wdrożenia Systemu Zarządzania Sprzedażą (SZS) klasy ERP w obszarze sprzedaży detalicznej paliw, towarów i usług w sieci stacji paliw LOTOS 2019-04-11 13:13 (updated: 2019-05-15 09:57) 2019-05-27 12:00 Grupa LOTOS S.A.
89. Paliwa stałe (opał) - do dalszej odsprzedaży 2019-05-15 08:39 2019-06-03 12:00 Grupa LOTOS S.A.
90. WW/28/2019 - Wdrożenie rozwiązania umożliwiającego prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej - e-Teczka 2019-05-14 16:45 2019-06-06 10:00 Grupa LOTOS S.A.