Enquiries

Name, content, products

Category

Orderer

Date of publication From: to:

Deadline for making offers From: to:

Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Zamawiający
91. Inspekcja podziemnych rurociągów paliwowych DN250 i DN350 na odcinku Oddział Terminal Czechowice LOTOS Terminale S.A. Czechowice-Dziedzice, ul. Łukasiewicza 2 – Park zbiorników magazynowych LOTOS Terminale S.A. Czechowice-Dziedzice, ul. Zabiele 2019-05-14 14:49 2019-06-05 12:00 LOTOS Terminale S.A.
92. LS/018/19/WS Dokonanie zasypu perlitu i sorbentu do aparatów na terenie Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku 2019-05-14 14:39 2019-05-31 10:00 LOTOS Serwis Sp. z o.o.
93. ANALIZA EUROPEJSKIEGO I ŚWIATOWEGO RYNKU SIARKI Z REKOMENDACJĄ DZIAŁAŃ HANDLOWYCH DLA LOTOS OIL SP. Z O. - ANALYSIS OF THE EUROPEAN AND WORLD SULPHUR MARKET WITH A RECOMMENDATION OF TRADE ACTIONS FOR LOTOS OIL SP. Z O. O. 2019-05-14 13:36 2019-05-31 14:00 LOTOS OIL SP. Z O.O.
94. „Czyszczenie zbiorników magazynowych D-31 i D-32 na Terenie Oddziału Terminal Czechowice (VC) – LOTOS Terminale S.A.” 2019-05-14 13:34 2019-05-27 11:00 LOTOS Terminale S.A.
95. Wybór Biura Projektowego do wykonania projektów typowych stacji paliw LOTOS do nieograniczonego wykorzystania wraz z przeniesieniem praw autorskich 2019-05-14 12:27 2019-06-07 14:00 Grupa LOTOS S.A.
96. PWK WU/081/2019/MK - Remont systemu sterowania nalewaków LPG auto i kolejowego. 2019-04-17 12:19 (updated: 2019-05-13 15:51) 2019-05-28 12:00 Grupa LOTOS S.A.
97. Zakup biocydu do oleju napędowego 2019-05-13 13:53 2019-05-31 14:00 Grupa LOTOS S.A.
98. Wykonanie w systemie Zaprojektuj i zbuduj instalacje tankowania samochodów produktem Ad Blue - SRM/170701 2019-05-13 09:44 2019-06-10 12:00 Grupa LOTOS S.A.
99. SRM/167359 - Zakup transformatora elektroenergetycznego w wykonaniu suchym 2500kVA, 6/0,4kV - T8 na stacji S13 2019-05-13 07:57 2019-05-28 09:00 Grupa LOTOS S.A.
100. SRM/169219 Analizator pH Ex wody z 120V5 2019-05-13 07:56 2019-05-31 11:00 Grupa LOTOS S.A.
101. PWK WU/102/2019/MN - Wykonanie projektów (budowlanego – do pozwolenia na budowę, konstrukcyjnego, elektrycznego i sanitarnego) dla 14 zadań inwestycyjnych PPWP na rok 2019 2019-05-10 23:26 2019-05-31 15:00 Grupa LOTOS S.A.
102. GL-106200075/R048 zawór 4 2019-05-10 14:11 2019-05-29 10:00 Grupa LOTOS S.A.
103. GL 106567036 - WKŁADY WYMIENNIKÓW 440-E03, 440-E05, 440-E07, 440-E08A/B/C 2019-05-09 12:50 (updated: 2019-05-09 13:51) 2019-05-27 16:00 Grupa LOTOS S.A.
104. Zakup i montaż namiotu magazynowego, Zakład Czechowice 2019-05-09 13:47 2019-06-04 12:00 LOTOS OIL SP. Z O.O.
105. Zbiorniki instalacji 1800 - uzyskanie Zatwierdzenia typu i legalizacji zbiornika V=50000 m3 z dachem pływajacym. 2019-05-09 12:12 2019-05-28 12:00 Grupa LOTOS S.A.
106. Zapotrzebowanie na dwa rodzaje koagulantów żelazowych na lata 2020-2021 2019-05-08 08:56 2019-06-10 14:00 Grupa LOTOS S.A.
107. Zakup i montaż nalewarki wraz z wagą platformową z terminalem do pełnienia beczek i mauzerów oraz paletyzera do kartonów dla opakowań 4L i 5L 2019-05-07 11:15 2019-05-29 16:00 LOTOS OIL SP. Z O.O.
108. PWK WU/101/2019/MN - Remont systemu sygnalizacji pożaru na instalacji 150 2019-05-07 11:07 2019-05-29 15:00 Grupa LOTOS S.A.
109. Wykonanie nadzoru inwestorskiego zadania modernizacji inst. p-poż w budynkach 13A i 13B w LOTOS Oil Sp. z o.o. Zakład w Gdańsku 2019-05-07 09:42 2019-05-29 10:00 LOTOS OIL SP. Z O.O.
110. Łódź robocza /106561521/ 2019-05-07 08:24 2019-06-07 17:00 Grupa LOTOS S.A.
111. Koagulant chlorowodoroglinowy na lata 2020-2023 2019-04-29 15:31 2019-06-12 12:00 Grupa LOTOS S.A.
112. Rozbudowa instalacji nalewczej Terminala Paliw – Oddział Terminal Paliw Poznań, ul. Głogowska 218, 60-104 Poznań. 2019-04-26 13:55 2019-06-07 23:59 LOTOS Terminale S.A.
113. Modernizacja i rozbudowa instalacji dozowania dodatków uszlachetniających w Bazie Paliw w Gdańsku 2019-04-26 09:58 (updated: 2019-04-26 10:44) 2019-06-03 10:00 Grupa LOTOS S.A.
114. GL 106432712 - WKŁADY RUROWE WYMIENNIKÓW 0100-E19B I 0100-E19C 2019-04-25 16:21 2019-05-28 14:00 Grupa LOTOS S.A.
115. PWK WU/086/2019/ISZ Zakup projektu falownika i projektu by-passu do silnika 520-K3. - SRM/168306 2019-04-25 10:44 2019-05-29 12:00 Grupa LOTOS S.A.
116. Usługi serwisowe i utrzymania ruchu w branży automatyki na terenie LOTOS Asfalt, Zakład Produkcyjny Jasło 2019-04-09 14:46 2019-05-31 15:00 LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
117. Krzesła biurowe Neo II Hrua 2019-05-24 13:41 2019-05-28 12:00 Grupa LOTOS S.A.
118. Kuchenka mikrofalowa Amica AMSF20M1W 2019-05-24 13:37 2019-05-28 10:00 Grupa LOTOS S.A.
119. Części Geberit /106778147/ 2019-05-23 15:01 2019-05-30 12:00 Grupa LOTOS S.A.
120. Wykonanie i dostawa książek służby LOTOS Ochrona 2019-05-22 13:36 (updated: 2019-05-22 14:04) 2019-05-29 14:00 Grupa LOTOS S.A.