Registration in the Suppliers Database

Contact

Company data

Address

Contact person

Business Activities

Check products that are sold by your company

You can select multiple categories

Check all| Uncheck all

Statements

  1. The co-controller of personal data is: Grupa LOTOS S.A., with its head office on ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, LOTOS Asfalt Sp. z o.o., with its head office on ul. Ulbląska 135, 80-718 Gdańska, LOTOS Kolej Sp. z o. o. with its head office on ul. Michałki 25, 80-716 Gdańsk, LOTOS Infrastruktura S.A. with its head office on ul. 3-go Maja 101, 38-200 Jasło, LOTOS Lab Sp. z o.o. with its head office on ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, LOTOS Ochrona Sp. z o. o. with its head office on ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, LOTOS Oil Sp. z o. o. with its head office Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, LOTOS Terminale S.A. with its head office on ul. Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice, LOTOS Serwis Sp. z o.o. with its head office on ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, LOTOS Straż Sp. z o.o. with its head office on ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, LOTOS Petrobaltic S.A. with its head office on ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk, LOTOS Upstream Sp. z o.o. with its head office on ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, LOTOS-Air Bp Sp. z o.o. with its head office on al. Grunwaldzka 472 B 80-309 Gdańsk, LOTOS Paliwa  Sp. z o.o. with its head office on ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, RCEkoenrgia Sp. z o.o. with its head office on ul. Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice.
  2. The co-controllers have appointed the personal data Inspector of Grupa LOTOS S.A., who may be contacted at iod@grupalotos.pl in all cases related to personal data processing and use of rights related to data processing.
  3. The collected personal data shall be processed for the purpose of current and future proceedings regarding selection of Bids and potential further actions that lead to conclusion of the agreement, and to invitations to submit Bids being sent, acceptance and analysis of the same during the purchasing processes carried out by Grupa Kapitałowa LOTOS, reported on the Purchasing Platform
  4. The legal basis for the co-controller to process personal data of the User for the purposes mentioned above is the consent of such User, expressed in a separate statement, in accordance with art. 6(1)(a) of GDPR and a legally justified interest of co-controllers in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR, related to creating databases of contacts with potential contractors.
  5. Dane osobowe będą udostępniane w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS, w skład której wchodzą współadministratorzy danych wymienieni powyżej. Ponadto, dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
   a) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie współadministratorów, w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji postępowania przetargowego, świadczących usługi księgowe, archiwizacyjne,
   b) podmiotom świadczącym usługi na rzecz współadministratorów, w tym firmom kurierskim i pocztowym (w związku z koniecznością dokonania zawiadomień określonych w postępowaniu), doradcom prawnym i finansowym oraz audytorom Stron (w związku z świadczeniem usług doradztwa przy zawarciu, wykonaniu i egzekucji roszczeń wynikających z postępowania przetargowego),
   przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów ze współadministratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa.
  6. Dane przetwarzane będą przez czas trwania postępowania związanego z wyborem Oferty, a po jego zakończeniu przez czas obowiązywania umowy oraz prawnej możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu jej realizacji, roszczeń z tytułu uczestnictwa w Postępowaniu zakupowym oraz przez okres umożliwiający zapobieganie oszustwom i nadużyciom, ale nie dłużej niż przez 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy lub od zakończenia Postępowania zakupowego bez zawarcia umowy.
  7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania jego danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes współadministratorów. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Użytkownik prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  8. The User is also entitled to file a complaint to the Head of Personal Data Protection Office.
  9. The personal data provided by the User is voluntary. Refusal to provide such data results in a lack of possibility to take part in purchasing processes carried out by companies of Grupa Kapitałowa LOTOS.
  10. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Możliwe profilowanie wykonywane jest w oparciu o dane podane przez Użytkownika, w szczególności takie jak dane dotyczące świadczonych usług. Podane dane nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


* - Required fields

Logintrade platform uses cookies.For more information click here.


OK