Enquiry creation date: 2019-07-12

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Purchaser:

Agnieszka Chrzanowska

Phone:

e-mail: agnieszka.chrzanowska@grupalotos.pl

Enquiry No. Z154/248821

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Grupa LOTOS S.A. zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu olejów i smarów:

1. Przedmiot zapytania:


-MARLOTHERM LH op. 200 kg - ilość: 6 szt

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na zamienniki i inne wielkości opakowań.

Do oferty wymagane jest załączenie aktualnych kart charakterystyki.


Please send us an offer for MARLOTHERM LH, qty: 6 drums per 200 kg.

Terms of delivery: DAP Grupa LOTOS S.A.

Delivery: Grupa LOTOS Warehouse, gate no.3 Sztutowska Street

Delivery time: a.s.a.p.

Please submit your offer until: 15.07.2019, before 1 PM.


2. Terminy realizacji przedmiotu zapytania:

- termin rozpoczęcia: 12.07.2019

- termin zakończenia: 15.07.2019, godz. 13:00

3. Warunki dostawy: DAP Grupa LOTOS S.A., zgodnie z Incoterms 2010,

Miejsce dostawy: Magazyn chemiczny, wjazd bramą nr 3 od ul. Sztutowskiej.

Termin dostawy: dostawa jak najszybciej.

4. Forma i treść oferty:

Pytania należy zadawać wyłącznie przez Platformę Zakupową Logintrade do dnia 12.07.2019 do godz. 17.00

Na pytania zadane po terminie nie będą udzielane odpowiedzi.

Odpowiedzi zostaną udzielone wszystkim uczestnikom postępowania po zakończeniu terminu zadawania pytań.

Oferent składa ofertę wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Logintrade.

5. Termin składania ofert: 15.07.2019, do godz. 13:00

6. Oferent, bez konsekwencji prawnych może modyfikować lub wycofać swoją ofertę pod warunkiem przekazania pisemnej prośby przed ostateczną datą składania ofert. Oferent, po wycofaniu swojej oferty, ma prawo złożyć nową, pod warunkiem, że zostanie ona dostarczona przed ostateczną datą składania ofert. Grupa LOTOS S.A. zastrzega sobie prawo do modyfikacji warunków zapytania przed ostateczną datą składania ofert.

7. Grupa LOTOS S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia procesu wyboru kontrahenta, zamknięcia procesu bez wyboru kontrahenta oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami do chwili podpisania umowy/wystawienia zamówienia. Wybór oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

8. Grupa LOTOS S.A. zastrzega sobie prawo do akceptowania/odrzucania oferty w całości lub części, jak również zmiany zamawianej ilości pozycji określonych w specyfikacji.


Z poważaniem,

Agnieszka Chrzanowska

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Marlotherm LH 1200 kg Indeks

Additional formal conditions:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Olej Marlotherm / Marlotherm oil"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...