Enquiry creation date: 2019-07-12

LOTOS PALIWA Sp. z o.o.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5831023182

BDO: 000021875

Purchaser:

Grzegorz Siuda

Phone:

e-mail: grzegorz.siuda@lotospaliwa.pl

Enquiry No. Z9/297555/aktualizacja1

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Change content (update):

Nastąpiła zmiana terminów oraz dodatkowych wymagań w specyfikacji zamówienia. Zachęcamy do złożenia ofert ponownie.

Enquiry contents:

Spółka LOTOS Paliwa zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na realizację badania w zakresie oceny jakościowej (sensorycznej) napojów kawowych. Badanie realizowane będzie w ramach rozwoju oferty Cafe Punkt na stacjach paliwowych LOTOS i planowane jest do wykonania w dwóch etapach, opisanych poniżej.

ETAP 1 – eksperci

Celem realizacji etapu jest przygotowanie porównania oraz wyłonienie napojów najwyżej ocenianych przez niezależnych ekspertów z branży kawowej/gastronomicznej.

Termin realizacji badania:

Lipiec 2019

Ilość mieszanek do przebadania:

16 mieszanek w trzech wariantach każda. Ocenie podlegały będą napoje: espresso doppio, kawa czarna, café latte. Mieszanki kawy badane będą w dwóch osobnych grupach/typach. Grupa pierwsza to 7 mieszanek, druga to 9 mieszanek.

Miejsce realizacji badania:

Biuro LOTOS, Plac Bankowy 1, Warszawa lub inna lokalizacja w Warszawie wskazana przez Wykonawcę badania.

Osoby oceniające kawę:

Wykfalifikowani specjaliści / zawodowi bariści, nie związani z producentami lub dystrybutorami kawy, konkurencją wobec LOTOS lub dostawcami urządzeń, których można określić mianem ekspertów w branży, posiadających doświadczenie w ocenie sensorycznej kawy (potwierdzone doświadczenie w ocenie sensorycznej napojów jest bezwzględnie wymagane). Przykłady pożądanych kwalifikacji: 

• Ukończony program edukacyjny SCAE.

• Coffee Skills Program (Sensory Skills/Brewing/Barista Skills/Roasting/Introduction to Coffee) na wybranym poziomie: foundation, intermediate lub professional.

• Authorised SCA Trainer – trener certyfikowany.

• Certyfikat Sędziego Sensorycznego, Sędziego Technicznego lub Sędziego Głównego (WCE i/lub SCA). 

• Certyfikat kipera i/lub Q gradera.

• Tytuł Mistrza/Wicemistrza/uczestnika zawodów organizowanych przez Specialty Coffee Association lub World Coffee Events, takich jak: Mistrzostwa Barista, Mistrzostwa Latte Art, Mistrzostwa Brewers Cup, Mistrzostwa Cup Tasters, World Barista Championship. 

Warunkiem obligatoryjnym jest również podpisanie zobowiązania do zachowania tajemnicy przez okres 5 lat od zakończenia realizacji badania. 

Wskazanie osób oceniających leży po stronie Wykonawcy, wybrane osoby muszą zostać zaakceptowane przez LOTOS. W badaniu powinno wziąć udział 3 lub 4 ekspertów spełniających wymienione kryteria. 

Zakres i skala ocen:

Do opracowania przez Wykonawcę badania, po uzgodnieniu z LOTOS. Sugerowany zakres to: crema, smak i posmak - kwasowość, goryczka, body, wygląd, aromat, czas utrzymywania się smaku kawy w ustach, ogólny smak kawy, intensywność smaku, itp. rynkowo i zwyczajowo zasadne dla badanych produktów.

Dodatkowe informacje:

W celu realizacji badania niezbędne będzie wsparcie techniczne oraz wypożyczenie odpowiedniego sprzętu (ekspresy do kawy). W wycenie proszę osobno uwzględnić następujące koszty, których uregulowanie najprawdopodobniej zostanie wliczone w koszt badania, po stronie Wykonawcy:

1) Wsparcie technika (stawka dzienna): 700,00 zł netto / dzień

2) Wypożyczenie sprzętu (opłata jednorazowa za badanie): 2000,00 zł netto

Zadania dla Wykonawcy:

1) Opracowanie wspólnie z LOTOS harmonogramu badania.

2) Rekrutacja ekspertów oraz opłacenie ich wynagrodzenia.

3) Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu realizacji badania.

4) Opracowanie raportu z wynikami i wnioskami.

ETAP 2 – konsumenci

Celem realizacji etapu jest weryfikacja wybranych przez ekspertów mieszanek kawy z opiniami Klientów stacji paliwowych.

Termin realizacji badania:

Lipiec / Sierpień 2019

Ilość mieszanek do przebadania:

3 mieszanki w pierwszej grupie oraz 3 mieszanki w drugiej grupie. Kawy przygotowane będą także w 3 wariantach, jak w etapie pierwszym.

Sposób realizacji badania:

Prosimy o wycenę badania w formie badania jakościowego, w oparciu o metodę FGI (grupy fokusowe). Sugerujemy 2 grupy po 8 osób. Każdej grupie oceniającej przedstawione będą kawy jednej grupy.

Miejsce realizacji badania:

Biuro LOTOS, Plac Bankowy 1, Warszawa lub inna lokalizacja w Warszawie wskazana przez Wykonawcę badania.

Osoby oceniające kawę:

Klienci stacji paliwowych, aktywni kierowcy, często podróżujący za miasto lub między miastami na trasach szybkiego ruchu i autostradach. Kupujący kawę na stacjach minimum 1x w miesiącu. Grupy powinny być zróżnicowane pod względem płci i wieku.

Zakres i skala ocen:

Do opracowania przez Wykonawcę badania, po uzgodnieniu z LOTOS. Sugerowany zakres to: crema, smak i posmak - kwasowość, goryczka, body, wygląd, aromat, czas utrzymywania się smaku kawy w ustach, ogólny smak kawy, intensywność smaku, itp. rynkowo i zwyczajowo zasadne dla badanych produktów.

Dodatkowe informacje:

W celu realizacji badania niezbędne będzie wsparcie techniczne oraz wypożyczenie odpowiedniego sprzętu (ekspresy do kawy). W wycenie proszę osobno uwzględnić następujące koszty, których uregulowanie najprawdopodobniej zostanie wliczone w koszt badania po stronie Wykonawcy:

1) Wsparcie technika (stawka dzienna): 700,00 zł netto / dzień

2) Wypożyczenie sprzętu (opłata jednorazowa za badanie): 2000,00 zł netto

Zadania dla wykonawcy:

1) Opracowanie wspólnie z LOTOS harmonogramu badania.

2) Rekrutacja respondentów oraz opłacenie ich wynagrodzenia.

3) Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu realizacji badania.

4) Opracowanie raportu z wynikami i wnioskami.

UWAGI OGÓLNE:

1) Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w postępowaniu jest wypełnienie i terminowe odesłanie Oświadczenia Oferenta.

2) Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Oferenta doświadczenia w prowadzeniu badań sensorycznych w zakresie napojów kawowych lub innych produktów branży spożywczej w okresie ostatnich 2 lat. Wymagane jest przedstawienie stosownych dokumentów poświadczających poprawne wykonanie takich usług (referencje). Firmy bez referencji nie zostaną dopuszczone do oceny.

3) Czas na opracowanie oferty to maksymalnie 5 dni roboczych.

4) Prosimy o wycenę każdego z etapów osobno.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Badanie napojów kawowych - etap 1 1 pcs 1
2. Badanie napojów kawowych - etap 2 1 pcs 2

Additional formal conditions:

  1. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w postępowaniu jest wypełnienie i terminowe odesłanie Oświadczenia Oferenta.
  2. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Oferenta doświadczenia w prowadzeniu badań sensorycznych w zakresie napojów kawowych lub innych produktów branży spożywczej w okresie ostatnich 2 lat. Wymagane jest przedstawienie stosownych dokumentów poświadczających poprawne wykonanie takich usług (referencje). Firmy bez referencji nie zostaną dopuszczone do oceny.
  3. Prosimy o wycenę każdego z etapów osobno, z uwzględnieniem kosztów dodatkowych przedstawionych w specyfikacji.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zapytanie o ofertę realizacji badań w zakresie oceny jakościowej (sensorycznej) napojów kawowych."

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...