Enquiry creation date: 2019-07-12

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Purchaser:

Adam Nazaruk GL

Phone:

e-mail: adam.nazaruk@grupalotos.pl

Enquiry No. Z250/208317

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU SRM 170015
Szanowni Państwo,
Grupa LOTOS S.A. zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu na dostawę przedłużenia wsparcia dla macierzy HP.

I. Przedmiot zapytania:

• HP 3PAR 7400, S/N: CZ34029065
• Poziom wsparcia H7J34AC (HPE Foundation Care 24x7 Service)
• Przedłużenie wsparcia w terminie 01.07.2019 – 30.06.2020
• Szacowany termin podpisania zamówienia do dnia 12.08.2019


II. Termin realizacji przedmiotu zapytania:

• Pierwszy możliwy po przesłaniu zamówienia

III. Harmonogram postępowania:
• Do 17.07.2019r. - termin zadawania pytań. Zapytania należy kierować tylko za pomocą platformy zakupowej .
• 17.07.2019r. - przesłanie odpowiedzi na zadane pytania. Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w podanym wyżej terminie zostaną przekazane wszystkim oferentom za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE. Pytania i wnioski, które wpłyną po dniu wyznaczonym nie posiadają gwarancji odpowiedzi oraz uwzględnienia w postępowaniu.
• Do 19.07.2019r. – termin składania ofert. W przypadku zainteresowania zapytaniem ofertowym, prosimy o przesłanie oferty jedynie poprzez platformę zakupową LOGINTRADE, oferty przesłane emailem nie będą akceptowane.
• Do 25.07.2019 – odbędą się negocjacje
• Do 12.08.2019 przesłanie zamówienia.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Oferent zobowiązany jest posiadać status autoryzowanego partnera producenta.
2. Oferent składający ofertę zobowiązany jest posiadać potencjał, kompetencje oraz doświadczenie w realizacji usług związanych z przedmiotem zapytania.

V. Kryteria wyboru:
• Cena

VI. Kompletna oferta powinna zostać złożona w 2 częściach:
I część – z merytoryczną zawartością oferty tj.: certyfikat potwierdzający status partnera producenta, wszystkie oświadczenia Oferenta, informacje wymagane zapytaniem ofertowym, wszelkie dobrowolne oświadczenia.
II część – warunki handlowe należy załączyć wypełniony Załącznik nr 1 Formularz ofertowy, uzupełnić pozycję na platformie zakupowej Logintrade.

Kompletna treść zapytania w załączaniu.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Odnowienie wsparcia HP 3PAR 7400 na poziomie HPE Foundation Care 24x7 Service 1 sets

Additional formal conditions:

1. Oferent zobowiązany jest posiadać status autoryzowanego partnera producenta. 

2. Oferent składający ofertę zobowiązany jest posiadać potencjał, kompetencje oraz doświadczenie w realizacji usług związanych z przedmiotem zapytania.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "SRM 175015 HP przedłużenie wsparcia dla macierzy"

Item Question title Date of question Status
1. Zmiana terminu składania ofert 2019-07-17 11:12


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...