Enquiry creation date: 2019-06-11

LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

ul. Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5832850390

Purchaser:

Wojciech Pyznar

Phone:

e-mail: wojciech.pyznar@lotosasfalt.pl

Enquiry No. Z89/171776

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

Zapytanie ofertowe
Szanowni Państwo,

LOTOS Asfalt, Zakład Produkcyjny Jasło, zaprasza Państwa do złożenia oferty zgodnie z warunkami niniejszego postępowania.

1.Przedmiot zapytania:
Dostawa 2 sztuk elektrody pilota EPC 5000 (570240210) do LOTOS Asfalt Zakład Produkcyjny Jasło zgodnie z wyszczególnieniem:
W załączeniu foto elektrody

2.Terminy realizacji przedmiotu zapytania:
Wymagany termin realizacji zgodnie z Ofertą.

3.Warunki dostawy:
DDP LOTOS Asfalt, Zakład Produkcyjny Jasło, zgodnie z Incoterms 2010,
Dostawca oświadcza iż akceptuje Ogólne Warunki Zamówienia - załącznik nr 1

4.Forma i treść oferty: Pytania należy zadawać wyłącznie przez Platformę Zakupową Logintrade w wyznaczonym terminie. Na pytania zadane inną drogą lub po terminie nie będą udzielane odpowiedzi. Odpowiedzi zostaną udzielone wszystkim uczestnikom postępowania w wyznaczonym terminie lub niezwłocznie po upływie terminu zadawania pytań.
Oferent składa ofertę wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Logintrade.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

5.LOTOS Asfalt, Zakład Produkcyjny Jasło, zastrzega sobie prawo do unieważnienia procesu wyboru kontrahenta, zamknięcia procesu bez wyboru kontrahenta oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami do chwili podpisania umowy/wystawienia zamówienia. Wybór oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Zamawiającego. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania Oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób i do innych celów.

6.LOTOS Asfalt, Zakład Produkcyjny Jasło, zastrzega sobie prawo do akceptowania/odrzucania oferty w całości lub części.
UWAGA!
·LOTOS Asfalt, informuje, że na jej terenie obowiązują uregulowania i przepisy obejmujące swym zakresem m.in. BHP, ochronę przeciwpożarową isystemy przepustkowe.
·LOTOS Asfalt, oświadcza, żenie będą refundowane żadne koszty związane z przygotowaniem lub dostarczeniem oferty ani zwracane oferentom nadesłane oferty.
·LOTOS Asfalt, zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów złożonej oferty.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Dostawa elektrody pilota TPC 5000 2 pcs -

Additional formal conditions:

Dostawca akceptuje Ogólne Warunki Zamówienia zał nr 1

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Dostawa elektrody pilota TPC 5000 (570240210) do LOTOS Asfalt Zakład Produkcyjny Jasło "

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Warning! Buyer request a confirmation of participation until 2019-06-17 14:00:00

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...