Enquiry creation date: 2019-06-11

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Purchaser:

Agnieszka Chrzanowska

Phone:

e-mail: agnieszka.chrzanowska@grupalotos.pl

Enquiry No. Z127/248821/aktualizacja3

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Change content (update):

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdują się odpowiedzi na Państwa pytania.

1. Nie przewidujemy waloryzacji ceny w okresie trwania umowy. Jeżeli niezmienna cena jest niemożliwa proszę zawrzeć taki komentarz w Państwa ofercie, jednak proszę w miarę możliwości o stałą cenę.
2. Dopuszczalna specyfikacja produktu jest dostępna w zapytaniu i proszę złożyć ofertę zgodnie z wymaganiami GL S.A, - mogą być zamienniki mieszczące się w specyfikacji.

Z poważaniem,
Paulina Ohler-Tulińska


Treść zmian: Uzupełnienie treści merytorycznych.
Termin składania ofert zostaje przedłużony do 13.06 do godz. 15.00.
Termin składania pytań upłynął zgodnie z zapisem postępowania.

Aktualizacja terminu składania ofert.

Enquiry contents:

Grupa LOTOS S.A. poszukuje dostawcy chemikaliów niezbędnych w procesie oczyszczania ścieków - koagulantów chlorowodoroglinowych w latach 2020-2023 w ilości 520 ton.

Warunkiem koniecznym aby przystąpić do postępowania jest pobranie próbek i wykonanie wstępnych testów laboratoryjnych doboru koagulanta na trzech ciągach technologicznych oczyszczania:
- ścieków procesowych
- wód opadowych zaolejonych
- wód drenażowych
Średnioroczne przepływy ścieków:

                      2015      2016       2017
procesowe       1062801 1165910 1130304
zaolejone         1576396 1666572 1752338
drenażowe       1848046 2190431 2144525


Po przeprowadzonych testach należy przedstawić ofertę, która musi zawierać:
- stopień redukcji ChZT oraz najbardziej optymalną dawkę koagulantów (g/m3) w odniesieniu do stopnia redukcji ChZT
- ilość osadu (objętościowo) powstałego w procesie koagulacji
- minimum 2 preparaty

Po przeanalizowaniu ofert Zamawiający wybierze dwie firmy, które zostaną zaproszone na testy obiektowe z wybranymi przez nas koagulantami w ilości po 1 m3, w celu przeprowadzenia testów obiektowych, które mają na celu potwierdzenie wyników zaprezentowanych w ofercie. Testy obiektowe zostaną potwierdzone testami laboratoryjnymi, zleconymi Spółce LOTOS Lab na koszt GL S.A. Dostawa produktu po stronie Dostawcy.

Ostatecznie Zamawiający wybierze jeden koagulant na wszystkie trzy strumienie.

Specyfikacja oferowanych koagulantów:
•       Zawartość glinu nie mniej niż 9%
•       Zawartość Cl- nie mniej niż 5 %
•       pH nie mniej niż 4
•       Temperatura krystalizacji minimum -5C
•       Zasadowość min 80%
•       Zakres pH działania koagulantu 6 - 9
•       Dostawy w autocysternie lub paletopojemnikach w ilości 10 m3
•       Przepompowanie koagulantu do zbiorników zamawiającego po stronie dostawcy
•       Każda dostawa koagulantu musi posiadać atest jakościowy

Termin wizji lokalnej oraz pobierania próbek do 31.05.2019 do godziny 12.00;

Termin zadawania pytań: do 7.06.2019 do godziny 12.00; tylko poprzez platformę zakupową

Termin składania ofert: 12.06.2019 do godziny 12.00;

Warunki płatności: częściowe, po każdej dostawie, 30 dni od daty dostarczenia faktury

Warunki dostawy: DAP Grupa LOTOS S.A. (oczyszczalnia ścieków), Incoterms 2010. Dostawa autocysterną lub w paletopojemnikach. Maksymalna
wielkość jednej dostawy 10m³, przepompowanie do zbiorników magazynowych zamawiającego po stronie dostawcy; paletopojemniki pozostają własnością dostawcy.

Termin dostawy: do 5-7 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia;

Warunek konieczny do złożenia oferty: przedstawienie referencji (min. 2 szt) potwierdzających dostawy produktów tożsamych w ilościach nie mniejszych niż 75 ton/każda w okresie ostatnich 3 lat.
Kontakt do wizji lokalnej i próbobrania:

Krzysztof Daszuta
tel.kom. +48 505 001 068
Krzysztof.daszuta@grupalotos.pl

Krzysztof Gniotyński
tel. kom. +48 505 001 306
Krzysztof.gniotynski@grupalotos.plProszę o dołączenie do oferty dokumentów rejestrowych Państwa firmy.

W razie pytań proszę o kontakt,
Agnieszka Chrzanowska

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Koagulant chlorowodoroglinowy 520 t Indeks
2. Koagulant chlorowodoroglinowy (2) 520 t -

Additional formal conditions:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Koagulant chlorowodoroglinowy na lata 2020-2023"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...