Enquiry creation date: 2019-06-11

LOTOS Kolej Sp. z o.o.

Michałki 25

80-716 Gdańsk

Tax Identification Number: 5832641717

Purchaser:

Jerzy Abram

Phone:

e-mail: jerzy.abram@lotoskolej.pl

Enquiry No. Z19/134921/aktualizacja2

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Change content (update):

Zmiana terminu składania ofert. Zmiana kryteriów.

Enquiry contents:

Proszę o ofertę na jednorazowy odbiór i zagospodarowanie zużytych tonerów drukarek - odpad o kodzie 16 02 16 - elementy usunięte ze zużytych urządzeń, inne niż wymienione w 16 02 15 z  Zakładu Przewozów Południe LOTOS Kolej Sp. z o.o. w Czechowicach Dziedzicach.

Wykaz tonerów do odebrania w załączeniu. Wszystkie zużyte tonery są oryginalne.

W ofercie proszę określić:

- cenę za usługę, przy czym cena winna obejmować załadunek, transport i zagospodarowane odpadów zgodnie z posiadanymi decyzjami,

Dodatkowo w ofercie proszę podać warunki i termin płatności, oraz czas reakcji od chwili zgłoszenia konieczności odbioru.

Odbiór odpadów możliwy jest wyłącznie po okazaniu zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów i zezwolenie na zagospodarowanie odpadów (przetwarzania i/lub zbieranie), wydane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, które będzie potwierdzało uprawnienia w zakresie poszczególnego rodzaju odpadów (scan decyzji).

Odbiór odpadów odbędzie się z terenu:

Zakładu Przewozów Południe

LOTOS Kolej. Sp. z o.o.

Oddział w Czechowicach

ul. Łukasiewicza 2

43-502 Czechowice-Dziedzice


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Odbiór odpadów o kodzie 16 02 16 - elementy usunięte ze zużytych urządzeń, inne niż wymienione w 16 02 15 (zużyte tonery drukarskie). 1 pcs -

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Przeczytałem i akceptuję warunki zamówienia

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Odbiór i zagospodarowanie zużytych tonerów z drukarek (kod 16 02 16 - elementy usunięte ze zużytych urządzeń, inne niż wymienione w 16 02 15) w Czechowicach Dziedzicach"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...