Enquiry creation date: 2019-06-11

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Purchaser:

Damian Wąsicki GL

Phone:

e-mail: damian.wasicki@grupalotos.pl

Enquiry No. Z847/208326

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Grupa LOTOS S.A. w imieniu LOTOS Petrobaltic S.A. zaprasza Państwa do złożenia oferty zgodnie z przedmiotem opisanym w niniejszym zaproszeniu (zakładka Produkty).

Miejsce oraz warunki dostawy: DDP LOTOS Petrobaltic S.A., Gdańsk ul. Stary Dwór 9

Termin Zadawania pytań: 13.06.2019 godzina: 10:00

Pytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.

Oferty złożone inną drogą niż za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade nie będą brane pod uwagę.

Wymagane jest złożenie oferty na pełny zakres zapytania ofertowego.

W ofercie proszę o podanie nr konta bankowego oferenta.

Proszę o potwierdzenie zgodności oferty z wymaganiami zapotrzebowania w jej treści lub wyraźne wskazanie odstępstw.

Do oferty proszę dołączyć specyfikację techniczną/ ofertę merytoryczną oferowanych materiałów.


Zamawiający informuje, że zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji oraz aukcji elektronicznej z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania umowy. Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji oraz aukcji elektronicznej nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu kodeksu cywilnego.


Pozdrawiam.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. PŁASKOWNIK 30 X 6 36 kg -
2. PŁASKOWNIK 40x5, STAL CZARNA S35JR 30 lm -
3. PŁASKOWNIK 60x6 GAT. S235JR 60 kg -
4. PŁASKOWNIK 80X7,0 MM S355 NM 80 kg -
5. PŁASKOWNIK 100X11,0 MM S355 NM 90 kg -
6. PRĘT KWADRATOWY 10 mm, STAL CZARNA S35JR 24 lm -
7. PRĘT KWADRATOWY 16mm STAL CZARNA S35JR 24 lm -
8. Rura 1" x 6,3 czarna b/szwu Stal węglowa - P265GH 80 lm -
9. Kolano hamburskie 1" x 6,3mm Stal węglowa - P265GH 90st 10 pcs -
10. Kolano hamburskie 3" x 6,3mm Stal węglowa - P265GH 90st 10 pcs -
11. Rura 3" x 6,3 czarna b/szwu Stal węglowa - P265GH 24 lm -
12. KOŁNIERZ STALOWY 3" PODZ.160MM 8 OTWORÓW PN 16 12 pcs -
13. KOŁNIERZ STALOWY PRZEL. DN 25 33,7 PN16 Stal węglowa - P265GH 12 pcs -

Additional formal conditions:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Materiały hutnicze / 107048800, 107061822 /"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.



Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...