Enquiry creation date: 2019-06-10

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Purchaser:

Anna Wajszczyk

Phone: +48 58 308 83 08

e-mail: anna.wajszczyk@grupalotos.pl

Enquiry No. Z94/108426/aktualizacja1

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Change content (update):

Szanowni Państwo,

niniejszym zawiadamiam, iż w ramach tej aktualizacji zmieniony został punkt 1.C. Zapytania Ofertowego oraz Załącznik nr 2 - Tabela.

Z poważaniem,
Anna Wajszczyk
Przewodnicząca Komisi

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam Zapytanie Ofertowe Nr WU/089/2019/AMW na "Wykonywanie badań NDT na instalacjach Grupy LOTOS S.A. podczas sytuacji awaryjnych oraz doraźnych potrzeb wynikających z analizy RBI" wraz z Załącznikami.

Termin zadawania pytań upływa 10 czerwca 2019r. o godz. 12.00. Pytania można zadawać jedynie na Platformie Zakupowej.

Oferty można składać tylko na Platformie Zakupowej do dnia 14 czerwca 2019r. do godz. 10.00. Przysłanie danych w innej formie może skutkować odrzuceniem Oferty.

Z wyrazami szacunku,

Anna Wajszczyk
Przewodnicząca Komisji

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wykonywanie badań NDT na instalacjach GRUPY LOTOS S.A. podczas sytuacji awaryjnych oraz doraźnych potrzeb wynikających z analizy RBI 1 services brak

Additional formal conditions:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wykonywanie badań NDT na instalacjach GRUPY LOTOS S.A. podczas sytuacji awaryjnych oraz doraźnych potrzeb wynikających z analizy RBI"

Item Question title Date of question Status
1. Pytania do całości zapytania 2019-06-10 11:16


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...