Enquiry creation date: 2019-05-16

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Purchaser:

Cezary Kania

Phone: 583088887

e-mail: cezary.kania@grupalotos.pl

Enquiry No. Z105/108505/aktualizacja3

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Change content (update):

Dzień dobry,
na PZ proszę wpisać cenę łączna za wszystkie 3 elementy składowe ale w opisie proszę podać ceny osobno za każdy punkt.

pozdrawiam
Cezary Kania


Dzień dobry,
zakres zapytania zostaje rozszerzony o wykonanie zabezpieczenia rurociągu 24"-430-R5 na terenie Portu Północnego. Technologia została dołączona do zapytania.
Termin realizacji całości prac pozostaje bez zmian.
Prowadząc prace na terenie Portu Północnego wymagane jest uzyskanie zgody na prace zarówno w GL S.A. jak i Porcie Północnym.
Wizja lokalna w Porcie Północnym jest obowiązkowa i może się odbyć do 22 maja. Na wizję należy się umówić z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. Podczas wizji obowiązują środki ochrony osobistej jak na instalacjach rafineryjnych.

pozdrawiam
Cezary Kania


Dzień dobry,
w ramach niniejszej pracy należy również wykonać zabezpieczenie antykorozyjne króćców zbiornika podziemnego 860V02. Taka sama technologia wykonania. Podczas prac na czynnej instalacji należy bezwzględnie osłonić teren, by maksymalnie ograniczyć emisję zanieczyszczeń na instalację 860 i instalacje sąsiadujące.


pozdrawiam
Cezary Kania

Enquiry contents:

Witam,

proszę o przedstawienie oferty na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rurociągu wg załączonej technologii.

Wizja lokalna może się odbyć 16 maja. Na wizję należy sie umówić z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.


pozdrawiam

Cezary Kania

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego. 1 pcs usł.

Additional formal conditions:

Oferent musi sie wykazać doświadczeniem w wykonywaniu prac zgodnych z zakresem niniejszego zapytania w przemyśle chemicznym, petrochemicznym lub rafineryjnym. Oferent może zostać poproszony o przedstawienie referencji.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zabezpieczenia antykorozyjne rurociągów P1, R5 oraz króćców zbiornika 860V02"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...