Enquiry creation date: 2019-02-07

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Contact person:

Piotr Gancewski

Phone:

e-mail: piotr.gancewski@grupalotos.pl

Enquiry No. Z14/108550

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

Główny celem prac projektowych jest wydanie jednej spójnej i kompletnej dokumentacji br. KiA dla nowobudowanej instalacji HRUII

Poniżej przedstawiam zakres prac projektowych do wykonania lub zrewidowania istniejących dokumentów KiA:

1. Specyfikacje urządzeń

Jest dostarczona częściowo przez firmę AMCS (ok 70%), należy uzupełnić o brakujące, scalić i wydać w jednej dokumentacji. Brak specyfikacji urządzeń dla dostaw pakietowych (skidów)

2. Lista punktów pomiarowych KiA i sygnałów

Należy wydać w formie tabeli , spis punktów i sygnałów KiA na podstawie I/O list (są wszystkie dane bez urządzeń do wskazań lokalnych)

3. Schematy obwodowe,

Zostały wydane schematy obwodowe, należy uzupełnić o sygnały z analizatorów i zweryfikować powykonawczo pozostałe dokumenty.

4. Dokumentacja skrzynek łączeniowych

Na podstawie schematów obwodowych oraz rysunków skrzynek wykonać schematy łączeniowe.

5. Schematy Hook-Up,

Na podstawie istniejącej dokumentacji (niekompletne rys. Hook-up’ów) wykonać/uzupełnić rysunki wraz z specyfikacją materiałową (tylko typy, bez długości –rys. zabudowy aparatów).

Kompletna dokumentacja może zostać wykonana powykonawczo.

6. Dokumentacja szaf marszalingowych.

Istnieje dokumentacja szaf marszalingowych, należy zrewidować i uzupełnić o brakujące sygnały z analizatorów i inne wynikające z rewizji (praca wykonana w kooperacji/podwykonawca Azoty)

7. Dokumentacja Analizatorów.

Dokumentacja zostanie dostarczona przez firmę Technopomiar, należy uzupełnić i scalić dokumentację z resztą projektu.

8. Lista kabli

Sporządzić listę kablową kabli relacji:

- przetwornik-skrzynka,

- skrzynka-TIR,

- kable zasilania UPS

9. Schematy kolektorów powietrza KiA

Wykonać schematy instalacji powietrza KiA od pierwszego odcięcia przed rozdzielaczami powietrza do aparatów KiA


10. Obliczenia obwodów Exi

Wykonać sprawdzenia/obliczenia obwodów Exi (dla kilku krytycznych przypadków)

Proszę o ofertę z rozbiciem na poszczególne pozycje oraz uproszczonym harmonogramem częściowych dostaw dokumentacji

Załączniki

- schematy obwodowe wydane przez firmę Biproraf,

- dokumentacja AMCS

- dokumentacja poddostawców AMCS

- dokumentacja szaf marshalingowych i szaf zasilania UPS

Terminy dostarczenia dokumentacji:

1) do 28 luty

a) Dokumentacja skrzynek łączeniowych

2) do 30 kwiecień

a) Lista punktów pomiarowych KiA i sygnałów

b) Schematy obwodowe,

c) Dokumentacja szaf marszalingowych.

d) Dokumentacja Analizatorów.

e) Lista kabli

3) do 30 czerwca

a) Specyfikacje urządzeń

b) Schematy Hook-Up,

c) Schematy kolektorów powietrza KiA

d) Obliczenia obwodów Exi

Dokumentacja winna być wykonana i dostarczona zgodnie ze standardami GLS.A.


Dokumentacja jest dostępna pod adresem:

https://pliki-lotos.logintrade.net/KiA.zip 


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Dokumentacja projektowa branży KiA dla nowobudowanej instalacji HRUII. 1 pcs -

Additional formal conditions:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Integracja dokumentacji projektowej branży KiA dla nowobudowanej instalacji HRUII"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...