Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-02-07

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

NIP: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Osoba kontaktowa:

Piotr Gancewski

tel:

e-mail: piotr.gancewski@grupalotos.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z14/108550

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://lotos.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Główny celem prac projektowych jest wydanie jednej spójnej i kompletnej dokumentacji br. KiA dla nowobudowanej instalacji HRUII

Poniżej przedstawiam zakres prac projektowych do wykonania lub zrewidowania istniejących dokumentów KiA:

1. Specyfikacje urządzeń

Jest dostarczona częściowo przez firmę AMCS (ok 70%), należy uzupełnić o brakujące, scalić i wydać w jednej dokumentacji. Brak specyfikacji urządzeń dla dostaw pakietowych (skidów)

2. Lista punktów pomiarowych KiA i sygnałów

Należy wydać w formie tabeli , spis punktów i sygnałów KiA na podstawie I/O list (są wszystkie dane bez urządzeń do wskazań lokalnych)

3. Schematy obwodowe,

Zostały wydane schematy obwodowe, należy uzupełnić o sygnały z analizatorów i zweryfikować powykonawczo pozostałe dokumenty.

4. Dokumentacja skrzynek łączeniowych

Na podstawie schematów obwodowych oraz rysunków skrzynek wykonać schematy łączeniowe.

5. Schematy Hook-Up,

Na podstawie istniejącej dokumentacji (niekompletne rys. Hook-up’ów) wykonać/uzupełnić rysunki wraz z specyfikacją materiałową (tylko typy, bez długości –rys. zabudowy aparatów).

Kompletna dokumentacja może zostać wykonana powykonawczo.

6. Dokumentacja szaf marszalingowych.

Istnieje dokumentacja szaf marszalingowych, należy zrewidować i uzupełnić o brakujące sygnały z analizatorów i inne wynikające z rewizji (praca wykonana w kooperacji/podwykonawca Azoty)

7. Dokumentacja Analizatorów.

Dokumentacja zostanie dostarczona przez firmę Technopomiar, należy uzupełnić i scalić dokumentację z resztą projektu.

8. Lista kabli

Sporządzić listę kablową kabli relacji:

- przetwornik-skrzynka,

- skrzynka-TIR,

- kable zasilania UPS

9. Schematy kolektorów powietrza KiA

Wykonać schematy instalacji powietrza KiA od pierwszego odcięcia przed rozdzielaczami powietrza do aparatów KiA


10. Obliczenia obwodów Exi

Wykonać sprawdzenia/obliczenia obwodów Exi (dla kilku krytycznych przypadków)

Proszę o ofertę z rozbiciem na poszczególne pozycje oraz uproszczonym harmonogramem częściowych dostaw dokumentacji

Załączniki

- schematy obwodowe wydane przez firmę Biproraf,

- dokumentacja AMCS

- dokumentacja poddostawców AMCS

- dokumentacja szaf marshalingowych i szaf zasilania UPS

Terminy dostarczenia dokumentacji:

1) do 28 luty

a) Dokumentacja skrzynek łączeniowych

2) do 30 kwiecień

a) Lista punktów pomiarowych KiA i sygnałów

b) Schematy obwodowe,

c) Dokumentacja szaf marszalingowych.

d) Dokumentacja Analizatorów.

e) Lista kabli

3) do 30 czerwca

a) Specyfikacje urządzeń

b) Schematy Hook-Up,

c) Schematy kolektorów powietrza KiA

d) Obliczenia obwodów Exi

Dokumentacja winna być wykonana i dostarczona zgodnie ze standardami GLS.A.


Dokumentacja jest dostępna pod adresem:

https://pliki-lotos.logintrade.net/KiA.zip 


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Dokumentacja projektowa branży KiA dla nowobudowanej instalacji HRUII. 1 szt. -

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Integracja dokumentacji projektowej branży KiA dla nowobudowanej instalacji HRUII"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:

Załączniki dostępne po zalogowaniu


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...