Enquiry creation date: 2018-12-06

LOTOS OIL SP. Z O.O.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5832795923

BDO: 000025638

Contact person:

Tomasz Rybicki

Phone: 32 3237184

e-mail: tomasz.rybicki@lotosoil.pl

Enquiry No. Z10/240393

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

LOTOS Oil Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, kod 80-718, ul. Elbląska 135 zaprasza do udziału w procesie wyboru kontrahenta (wykonawcy) dotyczący zadania:

przejęcie przez Organizację Odzysku Opakowań ustawowych obowiązków zapewnienia odzysku a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych oraz prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, w oparciu o art. 17 ust. 2 oraz art. 19 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 150 z późn. zm.).

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w załączonym zapytaniu ofertowym.

Z poważaniem
KWK nr 44/OIL/NO/2018 

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Recykling opakowań z tworzyw sztucznych 1 pcs
2. Recykling opakowań ze stali, w tym blachy stalowej 1 pcs
3. Recykling opakowań z papieru i tektury 1 pcs
4. Recykling opakowań z drewna 1 pcs
5. Recykling opakowań razem 1 pcs
6. Odzysk opakowań razem 1 pcs
7. Prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych 1 pcs

Additional formal conditions:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Przejęcie przez Organizację Odzysku Opakowań ustawowych obowiązków zapewnienia odzysku w tym recyklingu odpadów opakowaniowych oraz prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych"

Item Question title Date of question Status
1. Dotyczy pkt 6. Zapytania ofertowego nr 44/OIL/NO/2018 2018-12-11 08:18
2. Dotyczy pkt 6. Zapytania ofertowego nr 44/OIL/NO/2018 2018-12-10 12:24


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...