Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-12-06

LOTOS OIL SP. Z O.O.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

NIP: 5832795923

BDO: 000025638

Osoba kontaktowa:

Tomasz Rybicki

tel: 32 3237184

e-mail: tomasz.rybicki@lotosoil.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z10/240393

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://lotos.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

LOTOS Oil Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, kod 80-718, ul. Elbląska 135 zaprasza do udziału w procesie wyboru kontrahenta (wykonawcy) dotyczący zadania:

przejęcie przez Organizację Odzysku Opakowań ustawowych obowiązków zapewnienia odzysku a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych oraz prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, w oparciu o art. 17 ust. 2 oraz art. 19 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 150 z późn. zm.).

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w załączonym zapytaniu ofertowym.

Z poważaniem
KWK nr 44/OIL/NO/2018 

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Recykling opakowań z tworzyw sztucznych 1 szt.
2. Recykling opakowań ze stali, w tym blachy stalowej 1 szt.
3. Recykling opakowań z papieru i tektury 1 szt.
4. Recykling opakowań z drewna 1 szt.
5. Recykling opakowań razem 1 szt.
6. Odzysk opakowań razem 1 szt.
7. Prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych 1 szt.

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Przejęcie przez Organizację Odzysku Opakowań ustawowych obowiązków zapewnienia odzysku w tym recyklingu odpadów opakowaniowych oraz prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
1. Dotyczy pkt 6. Zapytania ofertowego nr 44/OIL/NO/2018 2018-12-11 08:18
2. Dotyczy pkt 6. Zapytania ofertowego nr 44/OIL/NO/2018 2018-12-10 12:24


Załączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...