Enquiry creation date: 2024-06-12

LOTOS Petrobaltic S.A.

Stary Dwór 9

80-758 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830003042

Purchaser:

Joanna Sułecka

Phone:

e-mail: joanna.sulecka@lotospetrobaltic.pl

Enquiry No. Z1007/114523/aktualizacja1

Enquiry title

Change content (update):

Zmienione pozostają:
Ilości poz1 (jest: 18)
Dodana Poz 2

______________________
Quantities in position 1 (now 18)
Position 2 - added

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

LOTOS Petrobaltic S.A., 80-758 Gdańsk, ul. Stary Dwór 9 zaprasza Państwa do złożenia oferty zgodnie z przedmiotem opisanym w niniejszym zaproszeniu (zakładka Produkty).

Miejsce oraz warunki dostawy: DDP LOTOS Petrobaltic S.A., Gdańsk ul. Stary Dwór 9

Pytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.

Termin zadawania pytań : 13/06/2024 godz. : 13:00

Wymagane jest złożenie oferty na pełny zakres zapytania ofertowego.

W ofercie proszę o podanie nr konta bankowego oferenta, które znajduje się na tzw. "Białej Liście" podatników VAT. Brak wpisania oferenta na Białą Listę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Proszę o potwierdzenie zgodności oferty z wymaganiami zapotrzebowania w jej treści lub wyraźne wskazanie odstępstw.

Do oferty proszę dołączyć specyfikację techniczną/ kartę katalogową/ofertę merytoryczną oferowanych materiałów. Brak dokumentacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym skutkować może odrzuceniem oferty.

Do zamówienia będą miały zastosowanie aktualnie obowiązujące w LOTOS Petrobaltic S.A. „Ogólne warunki zamówienia” dostępne pod adresem: https://www.lotos.pl/344/poznaj_lotos/nasze_spolki/lotos_petrobaltic/do_pobrania

Dear Sirs,

LOTOS Petrobaltic kindly invites you to send your quotation for specified items.

The offer - in the substantive part - should be accompanied by a catalog card / product specification.

Prices based on DDP Gdańsk, Poland, payment net 30 days after receipt of the invoice

LOTOS Petrobaltic’ General Terms & Conditions of Orders shall apply to all Contractors

https://www.lotos.pl/344/poznaj_lotos/nasze_spolki/lotos_petrobaltic/do_pobrania

Please submit offers via the Logintrade purchasing platform

Best regards.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Tłok Bulldog 6" A60HB14/15HPHT SouthWest Oil 18 pcs -
2. Guma do Grzybka yellow Grzybek SWU5C-EEF VALVE MUD PUMP TRIPLEX Producent: SOUTHWEST P/N: SWU5C-EEF API 7 54 pcs -

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Części do pomp płuczkowych // Mud pumps spare parts /160035002/;"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...