Enquiry creation date: 2024-06-12

ORLEN Serwis S.A. Oddział w Gdańsku

ul. Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 7743221601

Purchaser:

Marta Szumacher

Phone:

e-mail: marta.szumacher@lotosserwis.pl

Enquiry No. Z32/473798

Enquiry title

Enquiry contents:

Gdańsk, dnia 12.06.2024.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z32/473798

Szanowni Państwo,

Firma ORLEN Serwis S.A. (zwana dalej „Zamawiającym”) zaprasza Państwa do udziału w procesie wyboru kontrahenta dotyczącym:

„Wymiana uszkodzonej wykładziny PCV na wykładzinę typu tarkett (obiektowa).

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

Opis przedmiotu Zapytania Ofertowego

Przedmiotem postępowania jest wykonanie wymiany uszkodzonej wykładziny PCV na wykładzinę typu tarkett (obiektowa).

1. Specyfikacja zakresu prac:

· Demontaż uszkodzonej wykładziny PCV oraz listew w korytarzu w wym. 1,8 x 17,7m;

· Przygotowanie powierzchni pod montaż nowej wykładziny (lastriko);

· Montaż nowej wykładziny typu tarkett (obiektowa) oraz listew wykończeniowych.

2. Zamawiający zapewni:

· Dostęp do niezbędnych mediów – prąd, woda

· Miejsce składowania materiałów

3. Wykonawca zapewnia:

· Wykonanie powierzonych prac z pełnym zaangażowaniem

· Zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac remontowych w uzgodnieniu z zamawiającym

· Utylizację odpadów poremontowych

4. Planowany termin realizacji przedmiotu Zapytania Ofertowego:

Planowane rozpoczęcie: Niezwłocznie po otrzymanym zamówieniu

Planowane zakończenie: 2 tygodnie od rozpoczęcia prac.

Prace wykonywane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

Miejsce prac: Budynek 25G I piętro na terenie Rafinerii Gdańskiej ul. Elbląska 135


  1. Zakres czasowy Zapytania Ofertowego

Termin składania ofert: 19.06.2024r. do godziny 09:00za pośrednictwem platformy LOGINTRADE.

Przed przygotowaniem Oferty Zamawiający zaprasza Oferentów na wizję lokalną. Uczestnictwo w wizji lokalnej jest dobrowolne dla każdego Oferenta.

Wizja lokalna może odbyć się w terminie do 18.06.2024r

Termin wizji należy ustalić telefonicznie z Panią Marta Szumacher pod nr. Tel 505059492

6. Wymagania ofertowe

· Cena

II. Standardy CSR

Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentem- ,,Kodeks postępowania dla dostawców Grupy Kapitałowej ORLEN” (opublikowanym na stronie internetowej:https://www.orlen.pl/pl/dla-biznesu/przetargi-i-dostawy/dostawy/kodeks-postepowania-dla-dostawcow) oraz zobowiązuje się do ich stosowania oraz przestrzegania we współpracy z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zapoznania swoich podwykonawców z ww. dokumentem.

Załączniki:*

Nr 1 – Ogólne Warunki Zamówienia_(OWZ)_wyd_10

Nr 2 – Informator_o_zasadach_postępowania_na_terenie_Grupy_Kapitałowej_LOTOS_w_Gdańsku

*wszystkie wymienione wyżej załączniki stanowią integralną część niniejszego Zapytania Ofertowego. Kopiowanie ich oraz rozpowszechnianie jest zabronione.

*w związku z połączeniem na podstawie art. 494 Kodeksu Spółek Handlowych sukcesorem uniwersalnym LOTOS Serwis sp. z o.o., stał się ORLEN Serwis SA z siedzibą w Płocku,

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Cena za kompletne wykonanie remontu podłogi. 1 services -

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Wymiana uszkodzonej wykładziny PCV na wykładzinę typu tarkett (obiektowa)."

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...