Enquiry creation date: 2024-05-21

Rafineria Gdańska Sp. z o.o.

ul. Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5832850390

Purchaser:

Agnieszka Lewandowska LA

Phone:

e-mail: agnieszka.lewandowska@rafineriagdanska.pl

Enquiry No. Z68/460361/aktualizacja1

Enquiry title

Change content (update):

aktualizacja 1:

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zmianie ulegają następujące terminy w postępowaniu:

- obligatoryjna wizja lokalna – do 27.05.2024r.
- składanie pytań - do 28.05.2024r. godz. 14.00
- składanie Ofert - do 05.06.2024r. godz. 11.00

Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Lewandowska

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłamy Zapytanie Ofertowe Nr ZU/132/2024/AL na „Remont zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych na instalacji 200 Zakładu PZP oraz na instalacji 100 Zakładu PZD na terenie Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o.” wraz z Załącznikami.
Zał. 5 - Standardy Techniczne Zamawiającego są dostępne są pod adresem: https://rafineriagdanska.pl/repository/51364e

Uczestnictwo w wizji lokalnej jest obligatoryjne dla każdego Oferenta.
Oferta Oferenta, który nie odbył obligatoryjnej wizji lokalnej, będzie podlegała odrzuceniu ze względów formalnych.
Podczas wizji zostanie udostępniona do wglądu Oferentom dokumentacja projektowa dot. zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych na instalacji 100 i 200.
Wizja lokalna może odbyć się w terminie do dnia 27 maja 2024r. (zmiana!)
Termin wizji należy ustalić telefonicznie z p. Magdaleną Błażyńską, tel. 58 308 82 71, tel. kom. 505001541, e-mail: magdalena.blazynska@rafineriagdanska.pl

Termin zadawania pytań to 28.05.2024r. godz. 14.00 (zmiana!). Pytania można zadawać tylko na Platformie Zakupowej.
Jednocześnie informujemy, że wszelkie pytania dotyczące zmian w załączonym projekcie umowy mogą być zadawane tylko w w/w terminie składania pytań. Po złożeniu Ofert nie mogą być wprowadzane żadne zmiany do umowy !

Oferty można składać tylko na Platformie Zakupowej do dnia 05.06.2024r. do godz. 11.00 (zmiana!). Przysłanie danych w innej formie może skutkować odrzuceniem Oferty.

Jednocześnie zwracamy uwagę, aby składając Ofertę przestrzegać podziału na: Ofertę merytoryczną i Ofertę Handlową. W części Handlowej należy zamieścić tylko jeden dokument, tj. Załącznik Nr 7 Formularz Ofertowy – Handlowy. Umieszczenie dokumentów Oferty w innym układzie może spowodować odrzucenie Oferty.

Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Lewandowska

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Oferta na Zapytanie Ofertowe Nr ZU/132/2024/AL 1 services brak

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Remont zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych na instalacji 200 Zakładu PZP oraz na instalacji 100 Zakładu PZD - SRM/331722, SRM/331720"

Item Question title Date of question Status
1. Ilość 2024-05-21 10:29
2. Pytanie 2024-05-21 09:56
3. Wizja Lokalna 2024-05-20 11:38


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...