Enquiry creation date: 2023-05-26

Rafineria Gdańska Sp. z o.o.

ul. Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5832850390

Purchaser:

Andrzej Stelmach LA

Phone:

e-mail: andrzej.stelmach@rafineriagdanska.pl

Enquiry No. Z35/460942

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam Zapytanie Ofertowe Nr ZU/037/2023/AS, którego przedmiotem jest prowadzenie badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy na terenie Rafinerii Gdańskiej.

Pytania można zadawać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej w terminie do dnia 5 czerwca 2023 r., do godz. 12:00.
Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, również za pośrednictwem platformy zakupowej.

Oferty można składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej w terminie do dnia 27 czerwca 2023 r., do godz. 12.00.

Jednocześnie zwracam uwagę, aby składając Ofertę przestrzegać podziału na ofertę merytoryczną i ofertę handlową. W części handlowej należy zamieścić tylko jeden dokument: Załącznik nr 3 Formularz Ofertowy - część handlowa, a w części merytorycznej – wszystkie pozostałe dokumenty. Umieszczenie dokumentów Oferty w innym układzie może spowodować jej odrzucenie.

Z poważaniem

Andrzej Stelmach
Przewodniczący Komisji

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Badania i pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy na terenie Rafinerii Gdańskiej 1 sets

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "PWK ZU/037/2023/AS Prowadzenie badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy na terenie Rafinerii Gdańskiej - SRM/299025"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.