Enquiry creation date: 2023-03-21

LOTOS Serwis Sp. z o.o.

ul. Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5832818943

BDO: 000029265

Purchaser:

Piotr Oszast

Phone: 0583087926

e-mail: piotr.oszast@lotosserwis.pl

Enquiry No. Z412/122582

Enquiry title

Enquiry contents:


Szanowni Państwo 

Zapraszamy do złożenia ofert zgodnie z poniższymi danymi: 

POZ.1 

Pojemność
czynna osadnika V=12 m3 zgodny z PN-EN858 Dz=3100mm Dw= 2700mm  Polimerobeton


POZ.2 


Przepływ
nominalny 60 l/sNG 60 zgodny z PN-EN858 klasa IDz=2320mm Dw= 2000mm


Miejsce dostawy : Poznań 
Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Monolityczny prefabrykowany osadnik szlamu i błota do separatora koalescencyjnego, żelbetowy klasy min. C35/45, wlot z deflektorem, z włazem żeliwnym ø600 klasy D-400, z kominem włazowym min. ø800 1 sets - Read
2. Monolityczny prefabrykowany separator koalescencyjny substancji ropopochodnych, żelbetowy klasy min. C35/45, z czujnikami poziomu warstwy oleju oraz przepełnienia (opcja), z zamknięciem awaryjnym, z włazem żeliwnym ø600 klasy D-400, z kominem włazowym min. ø800; wyposażenie wewnętrzne ze stali nierdzewnej kwasoodpornej i PE, zasyfonowany wlot 1 sets - Read

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Układ podczyszczania wód opadowych ( zgodnie z podaną specyfikacją ) "

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...