Enquiry creation date: 2023-03-21

LOTOS Terminale S.A.

ul. Łukasiewicza 2

43-502 Czechowice-Dziedzice

Tax Identification Number: 6520005136

Purchaser:

Michał Bogusz

Phone:

e-mail: michal.bogusz@lotosterminale.pl

Enquiry No. Z212/318803

Enquiry title

Enquiry contents:

LOTOS Terminale S.A. zaprasza Państwa do wzięcia udziału w wyborze kontrahenta na wykonanie w roku 2023 zadania pod nazwą:

„Wymiana złączy obrotowych ramion nalewczych LIQUIP” teren zakładu LOTOS Terminale S.A. w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Łukasiewicza 2

Zakres zadania obejmuje dostarczenie poniżej wymienionych elementów:

1. Cena za wymianę 4szt. złączy obrotowych LIQUIP VNC-A4VG 4’;

2. Gwarancja na wykonane prace i wykorzystane materiały;


Osoba kontaktowa: Michał Bogusz adres email: michal.bogusz@lotosterminale.pl

Podczas przygotowywania oferty należy uwzględnić że:

 

Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia procesu wyboru kontrahenta, zamknięcia procesu bez wyboru kontrahenta oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami do chwili podpisania dokumentu umowy. Wybór oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

LOTOS Terminale S.A. zastrzega sobie ponadto możliwość wprowadzenia kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu zapytania ofertowego/inne zastrzeżenia zgodnie z przedmiotem zapytania (przeniesienie praw autorskich itp.)

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Złącze obrotowe LIQUIP VNC-A4VG 4’ 4 pcs - VNC-A4VG Datasheet -3-.pdf

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "„Wymiana złączy obrotowych ramion nalewczych LIQUIP” "

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...