Enquiry creation date: 2023-03-21

LOTOS Serwis Sp. z o.o.

ul. Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5832818943

BDO: 000029265

Purchaser:

Magdalena Pławny

Phone:

e-mail: magdalena.plawny@lotosserwis.pl

Enquiry No. Z32/479008

Enquiry title

Enquiry contents:

Zapytanie ofertowe dotyczące remontu wentylacji stanowiskowej w pomieszczeniu spawalniczym:

Szanowni Państwo zwracamy się z prośbą na przedstawienie oferty na remont wentylacji stanowiskowej w pomieszczeniu spawalniczym, prace remontowe wraz z materiałem obejmują:


Obecnie wentylator nie spełnia warunku minimum 10 krotnej wymiany powietrza w w pomieszczeniu. Dobrany nowy wentylator umożliwia 13 krotną wymianę powietrza, ponieważ posiada on o 41% większą wydajność w stosunku do obecnego urządzenia.  Nowy wentylator umożliwia zastosowanie obecnego ramienia wyciągowego. Istnieje jednak konieczność wymiany przewodu wylotowego.

Do zapytania dołączono zdjęcia oraz opracowanie. Lokalizacja: LOTOS Serwis Sp. z o.o.ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, Budynek 48C.


 Przed złożeniem oferty, konieczna wizja lokalna w miejscu remontu, brak wizji lokalnej spowoduje odrzucenie oferty.

 Osoba do kontaktu Pan Kazimierz Szweda tel. 50 50 50 135

 Prace remontowe wykonywane będą w godzinach 6.30-14.30, od poniedziałku do piątku.

 Utylizacja odpadów poremontowych leży po stronie zleceniobiorcy oraz na jego koszt.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Remont wentylacji stanowiskowej w pomieszczeniu spawalniczym 1 pcs -

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Remont wentylacji stanowiskowej w pomieszczeniu spawalniczym"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...