Enquiry creation date: 2023-01-10

LOTOS Petrobaltic S.A.

Stary Dwór 9

80-758 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830003042

Purchaser:

Joanna Petrykowska

Phone:

e-mail: joanna.petrykowska@lotospetrobaltic.pl

Enquiry No. Z362/220501

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

LOTOS Petrobaltic S.A., 80-758 Gdańsk, ul. Stary Dwór 9 zaprasza Państwa do złożenia oferty zgodnie z przedmiotem opisanym w niniejszym zaproszeniu (zakładka Produkty).

Miejsce oraz warunki dostawy: DDP LOTOS Petrobaltic S.A., Gdańsk ul. Stary Dwór 9

Pytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.

Oferty złożone inną drogą niż za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade nie będą brane pod uwagę.

Wymagane jest złożenie oferty na pełny zakres zapytania ofertowego.

W ofercie proszę o podanie nr konta bankowego oferenta. W przypadku ofert składanych przez podmioty mające rezydencję podatkową na terytorium RP, Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w wypadku braku możliwości potwierdzenia, że wskazany w ofercie rachunek bankowy wykonawcy jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT.

Proszę o potwierdzenie zgodności oferty z wymaganiami zapotrzebowania w jej treści lub wyraźne wskazanie odstępstw.

Do oferty proszę dołączyć specyfikację techniczną/ ofertę merytoryczną oferowanych materiałów.

Zamawiający informuje, że zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji oraz aukcji elektronicznej z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania umowy. Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji oraz aukcji elektronicznej nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Do zamówienia będą miały zastosowanie aktualnie obowiązujące w LOTOS Petrobaltic S.A. „Ogólne warunki zamówienia” dostępne pod adresem:https://www.lotos.pl/344/poznaj_lotos/nasze_spolki/lotos_petrobaltic/do_pobrania

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w załączniku „Bezpieczeństwo” dostępne pod adresem:https://www.lotos.pl/344/poznaj_lotos/nasze_spolki/lotos_petrobaltic/do_pobrania

Oferent zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania „Instrukcji systemu przepustkowego ruchu składników majątkowych na terenie obiektu portowego LOTOS Petrobaltic S.A.” dostępne pod adresem:https://www.lotos.pl/344/poznaj_lotos/nasze_spolki/lotos_petrobaltic/do_pobrania Zasady przemieszczania składników majątkowych i odpadów stanowiących własność firm obcych są uregulowane w punkcie 6.5.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Łańcuch kotwiczny 2 el. z ogniw końc. ZESTAW POŁĄCZONYCH DWÓCH OGNIW KOŃCOWYCH (OGNIWO 101MM X 567MM X 336MM). Certyfikat klasyfikatora LLOYDS REGISTER OF SHIPPING lub inny 1 sets -
2. Szakla Green Pin Heavy Duty typ: G-6038, podłużna z zabezpieczeniem, DOR=120t, producent: Van Beest. Uwagi: Atest materiałowy, świadectwo z przeprowadzonych prób wytrzymałościowych morskiego towarzystwa klasyfikacyjnego. 1 pcs -
3. Szakla podłużna z zabezpieczeniem SWL=130t „HEAVY DUTY DOUBLE NUT SHACKLE” Uwagi: Atest materiałowy, świadectwo z przeprowadzonych prób wytrzymałościowych morskiego towarzystwa klasyfikacyjnego. 2 pcs -

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Łańcuch kotwiczny, szakle (160024759)"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...