Enquiry creation date: 2020-09-10

LOTOS Kolej Sp. z o.o.

Michałki 25

80-716 Gdańsk

Tax Identification Number: 5832641717

Purchaser:

Agnieszka Kalicka

Phone:

e-mail: agnieszka.kalicka@lotoskolej.pl

Enquiry No. Z22/319675

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

LOTOS Kolej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-716 przy ul. Michałki 25, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy, KRS 0000135118, kapitał zakładowy 2 000 000 PLN, REGON 1919139022, NIP 583-26-41-717, BDO:000008501, w dalszej części zwana Zamawiającym lub LOTOS Kolej, zaprasza Państwa do udziału w nieograniczonym procesie wyboru kontrahenta:

„Dostawa 78 sztuk zestawów radiotelefonicznych Motorola GP360 VHF 136-174MHz .”

Szczegółowy opis przedmiotu Zapytania Ofertowego zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Oferent ma możliwość złożyć ofertę wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Logintrade.

W razie pytań do przedmiotowego postępowania proszę o kontakt z Panią Agnieszką Kalicką - tel. 799 035 873, e-mail: agnieszka.kalicka@lotoskolej.pl

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Zestaw radiotelefoniczny Motorola GP360 VHF 136-174MHz 1 pcs -

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Dostawa 78 sztuk zestawów radiotelefonicznych Motorola GP360 VHF 136-174MHz "

Item Question title Date of question Status
1. Gwarancja 2020-09-15 12:10
2. Prośba o dopuszczenie radiotelefonów odnowionych z gwarancją 2020-09-14 08:54
3. Pytanie w sprawie dopuszczenia innego, produkowanego modelu. 2020-09-11 11:32
4. Produkt równoważny 2020-09-10 14:05
5. Termin dostawy 2020-09-10 13:19
6. Motorola GP360 została wycofana z produkcji w 2015 roku. 2020-09-10 11:18
7. GP360 2020-09-10 10:24


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.