Enquiry creation date: 2019-05-15

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Purchaser:

Andrzej Stelmach

Phone:

e-mail: andrzej.stelmach@grupalotos.pl

Enquiry No. Z40/236180/aktualizacja2

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Change content (update):

Wydłużenie terminu składania ofert

Enquiry contents:

Szanowni Państwo, zapraszam do udziału w postępowaniu wyboru Kontrahenta, którego przedmiotem jest przeprowadzenie analizy procesów biznesowych na potrzeby wdrożenia Systemu Zarządzania Sprzedażą (SZS) klasy ERP w obszarze sprzedaży detalicznej paliw, towarów i usług w sieci stacji paliw LOTOS.
Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego zawierają załączniki niniejszego zapytania.

Z poważaniem
Andrzej Stelmach

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE: Wykonanie analizy procesów biznesowych na potrzeby wdrożenia Systemu Zarządzania Sprzedażą (SZS) klasy ERP w obszarze sprzedaży detalicznej paliw, towarów i usług w sieci stacji paliw LOTOS Paliwa Sp. z o.o., wraz z opracowaniem dokumentacji stanowiącej specyfikację do postępowania wyboru Kontrahenta na SZS 1 sets

Additional formal conditions:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Analiza procesów biznesowych na potrzeby wdrożenia Systemu Zarządzania Sprzedażą (SZS) klasy ERP w obszarze sprzedaży detalicznej paliw, towarów i usług w sieci stacji paliw LOTOS"

Item Question title Date of question Status
1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia; Pkt. 1.1.6.2 2019-04-23 15:46
2. Zapis w SIWZ 2019-04-16 07:43
3. Metodyka 2019-05-07 09:40
4. RODO 2019-05-07 09:41
5. Repozytorium EA 2019-05-07 09:41
6. załącznik 4 - definicja procesów biznesowych 2019-05-07 09:29
7. Role projektowe 2019-05-07 09:46
8. prośba o uszczegółowienie zapisu 2019-05-07 09:43
9. Architektura korporacyjna 2019-05-07 09:46
10. wymagania techniczne 2019-05-07 09:45
11. Opis złożenia oferty; Pkt. 1 a V 2019-04-23 15:47
12. metodyka 2019-05-07 09:30
13. Pytania do Zamawiającego 2019-05-07 11:52
14. etapy 2019-05-07 09:44
15. Pytania do zapytania ofertowego pt.: "Przeprowadzanie analizy procesów biznesowych na potrzeby wdrożenia Systemu Zarządzania Sprzedażą (SZS) klasy ERP w obszarze sprzedaży detalicznej paliw, towarów i usług w sieci stacji paliw LOTOS" 2019-05-07 11:57
16. wsparcie prawne 2019-05-07 09:43
17. Badanie Rynku 2019-05-07 09:46
18. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia; Pkt. 1.1.2.1 2019-04-23 15:44
19. wielkość zakresu 2019-05-07 09:40
20. kryteria odbioru 2019-05-07 09:48
21. Wzorce publikacji dokumentów 2019-05-07 09:41
22. podział zakresu organizacji projektu 2019-05-07 09:47
23. zakres dokumentacji 2019-05-07 09:42
24. prośba o uszczegółowienie zapisu 2019-05-07 09:45
25. metodyki 2019-05-07 09:47
26. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia; Pkt. 1.1.2.2 2019-04-23 15:44
27. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia; Pkt. 1.1.5 2019-04-23 15:45
28. forma dokumentacji 2019-05-07 09:44
29. zoptymalizowana mapa procesów 2019-05-07 09:44
30. Pytania do Zamawiającego 2019-05-07 11:51


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...