Enquiry creation date: 2019-07-11

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Contact person:

Paulina Ohler-Tulińska

Phone:

e-mail: paulina.ohler-tulinska@grupalotos.pl

Enquiry No. Z212/141080/aktualizacja2

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Change content (update):

Szanowni Państwo,

Grupa LOTOS S.A. podtrzymuje termin wykonania usługi w terminie wrzesień-październik, jednak dopuszczamy możliwość wydłużenia terminu wykonania prac do 15.11.2019.

Z poważaniem,
Paulina Ohler-Tulińska

Dear Sirs,

Grupa LOTOS S.A. stand by its decision regardding the date of performance in September-October, however we allow an extention until 15th of November 2019.

Kind regards,
Paulina Ohler-TulińskaSzanowni Państwo,

pomieszczenia socjalne zapewnia Grupa LOTOS S.A.

Dear Sirs,

social rooms are provided by Grupa LOTOS S.A.

Kind regards,
Paulina Ohler-Tulińska

Enquiry contents:

Dear Sirs,

Grupa LOTOS S.A. is pleased to invite you to take part in a tender procedure concerning Catalyst Handling Service, unit 930 R1B.

Date of the performance: Semptember/October 2019, to be confirmed at least 3 weaks ahead.
Packing: 1,8 tons bins
Terms of payment: 30 days of invoice date.
Currency: EUR
Deadline for submitting an offer: 19-07-2019, 2 p.m. at the latest
Deadline for submitting questions: 15-07-2019, 10 a.m. at the latest


LIQUIDATED DAMAGES

The Contractor shall also pay the Principal liquidated damages for rescission from the performance of the Agreement by reason of the Contractor’s fault in the amount of 20% of the remuneration (the lump sum).

The Contractor shall also pay the Principal liquidated penalties for termination the Agreement by reason of the Contractor’s fault in the amount of 20% of the remuneration  (the lump sum).

NOTIFICATIONS

The Contractor will report his activity on each shift in the "shift site report". Each of the aforementioned reports will be sent to the Principal not later than until the end of the next shift.

AGREEMENT PRICE

For any interruption of the activities caused by the Contractor the Principal will charge the same "Waiting time rates" as Contractor, up to 10 hours a shift, max. 10% of the lump sum.


Please find attached invitation to tender, technical requirements and attachment no 2 and 3 which should be signed. Please attach registration doscuments of your company.

In case of any questions please do not hesitate to contact me.

Yours faithfully,
Paulina Ohler-Tulińska


Szanowni Państwo,

Grupa LOTOS S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu na wysyp i zasyp katalizatora, inst. 930 R1B.

Data wykonania pracy: Wrzesień/październik 2019, do potwierdzenia minimum 3 tygodnie przed rozpoczęciem.
Opakowania: Rozładunek odbędzie się binów o pojemności 1,8 t.
Warunki płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury.
Waluta: EUR
Termin składania ofert: 19-07-2019
Termin zadawania pytań: 15-07-2019, godz. 10:00.

KARY UMOWNE:

Wykonawca zapłaci karę umowną Zleceniodawcy w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy w kwocie 20% wartości umowy.

Wykonawca zapłaci karę umowną Zleceniodawcy w przypadku przerwania/wypowiedzenia umowy z winy wykonawcy w kwocie 20% wartości umowy.

POWIADOMIENIA

Wykonawca zobowiązany jest do raportowania poszczególnych działań po każdej zmianie w "raporcie zmianowym". Każdy z wymienionych raportów zostanie wysłany do Zleceniodawcy nie później niż do końca następnej zmiany.

CENA

Za wszelkie przerwy w pracach z winy Wykonawcy, Zleceniodawca obciąży Wykonawcę równymi stawkami za postój, do 10 godzin zmiany, max. 10% kwoty ryczałtowej.

W załączeniu znajdą Państwo oficjalne zapytanie, wymagania techniczne, załączniki 2 i 3, które należy podpisać i załączyć do oferty. Proszę o załączenie dokumentów rejestrowych Państwa firmy.

W razie pytań, proszę o kontakt.
Z poważaniem,
Paulina Ohler-Tulińska

 

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Catalyst handling service 1 services

Additional formal conditions:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wykonanie usługi wysypu i zasypu katalizatora 930-R1B / Catalyst Handling Service - SRM/175037"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: EUR

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.