Enquiry creation date: 2019-05-15

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Purchaser:

Joanna Sułecka GL

Phone:

e-mail: joanna.sulecka@grupalotos.pl

Enquiry No. Z352/208321

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR WM/JS/ 106082632/2019
Szanowni Państwo,
Grupa LOTOS, w imieniu LOTOS Petrobaltic S. A. (zwana dalej „Zamawiającym”) z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Stary Dwór 9, zaprasza Dostawców do złożenia oferty na sukcesywną dostawę produktu opisanego poniżej:
1. OLEJ CASTROL MHP-154  -  37.440 litrów (180 beczek a 208 l)
Planowane dostawy w terminach co 5-6 tygodni, każdorazowo na potwierdzenie – ilość każdej dostawy: 10 beczek a 208 litrów.
Planowana pierwsza dostawa – 23 tydzień 2019
Wymagane dostarczenie aktualnej karty charakterystyki.
Oferty na produkty zamienne nie będą brane pod uwagę.
Kontrahent zostanie wyłoniony zgodnie z wewnętrzną procedurą Zamawiającego, w ograniczonym procesie wyboru kontrahenta, a kryterium wyboru będzie najniższa cena.
Termin złożenia oferty: 21.05.2019, godz. 14.00.

Sposób złożenia oferty: poprzez platformę zakupową LOGINTRADE.
Informacje będą udzielane w dni robocze, w godzinach 9ºº - 14ºº za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE i/lub poczty elektronicznej do dnia 20.05.2019.

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z informacjami zawartymi w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Zamawiający nie będzie ponosić jakichkolwiek kosztów Wykonawcy związanych ze sporządzeniem oferty i udziałem wykonawcy w ewentualnych negocjacjach.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty Wykonawcy bez podania przyczyny.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego zaproszenia do złożenia oferty bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą lub Wykonawcami do chwili podpisania umowy. Wybór Wykonawcy lub Wykonawców do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia przetargu w rozumieniu polskiego kodeksu cywilnego.
5. Zamawiający zastrzega, że wszystkie informacje przekazane w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz wszelkie inne informacje i dokumenty jakie zostaną przekazane Wykonawcy w związku z przygotowaniem oferty stanowią prawnie chronioną tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego.
Z poważaniem,
Joanna Sułecka

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. OLEJ CASTROL MHP-154 37440 L MP0610000JH0001 Read

Additional formal conditions:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "106082632 - OLEJ CASTROL MHP-154, umowa na sukcesywną dostawę;"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...