Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-02-11

LOTOS Terminale S.A.

ul. Łukasiewicza 2

43-502 Czechowice-Dziedzice

NIP: 6520005136

Osoba kontaktowa:

Maciej Borgieł

tel:

e-mail: maciej.borgiel@lotosterminale.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z45/210836

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://lotos.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

LOTOS Terminale S.A. (zwana dalej „Zamawiającym”) z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach 43-502, przy ul. Łukasiewicza 2, zaprasza Dostawców do złożenia oferty w procesie wyboru kontrahenta na „Remont rozdzielnic elektrycznych zewnętrznych R0-1, R-162, R-163, R-165, R-166, R-167, R-31/3 na Terenie Oddziału Terminal Czechowice (VC) – LOTOS Terminale S.A.”

Szczegóły postępowania zostały załączone w dokumentach dostępnych po zalogowaniu się na Platformę Logintrade:

- Zapytanie ofertowe nr 2019/LT/VC_01

Pytania należy zadawać tylko poprzez platformę zakupową. Termin zadawania pytań upływa w dniu 27.02.2019 r. godz. 11:00.

Pytania można zadawać wyłącznie po udziale potencjalnego oferenta w wizji lokalnej.

Udział w wizji lokalnej jest obowiązkowy.

Przeprowadzenie wizji lokalnej jest możliwe w dniach od 12.02.2019 r. do 26.02.2019 r. w godz. 7:00 do 12:00. Termin spotkania należy uzgadniać poprzez platformie Logintrade.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. „Remont rozdzielnic elektrycznych zewnętrznych R0-1, R-162, R-163, R-165, R-166, R-167, R-31/3 na Terenie Oddziału Terminal Czechowice (VC) – LOTOS Terminale S.A.” 1 szt. brak

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "„Remont rozdzielnic elektrycznych zewnętrznych R0-1, R-162, R-163, R-165, R-166, R-167, R-31/3 na Terenie Oddziału Terminal Czechowice (VC) – LOTOS Terminale S.A.”"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
1. Pytania do zapytania ofertowego 2019-02-21 19:44


Załączniki:

Załączniki dostępne po zalogowaniu


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...