Enquiry creation date: 2019-02-11

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Contact person:

Agnieszka Lewandowska

Phone: 58 308 76 47

e-mail: agnieszka.lewandowska@grupalotos.pl

Enquiry No. Z81/108424/aktualizacja5

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Change content (update):

Aktualizacja 5

Szanowni Państwo,
informujemy, że zmianie ulega termin składania Ofert na: 12 lutego 2019r. godz. 14.00 (zmiana godziny).

Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Lewandowska


Aktualizacja 4

Szanowni Państwo,

informujemy, że rurociąg oparów może być wykonany z rury ze szwem.

Ponadto informujemy, że:

Oferta powinna zawierać wartości:

1.Wartość ryczałtowa za cały zakres rurociągów z wyłączeniem rurociągu 8" oparów pomiędzy NB02 i istniejącą instalacją VRU,

2.Opcja - cena ryczałtowa za rurociąg 8" oparów od NB02 do istniejącej instalacji VRU.

W załączeniu przekazujemy zmienione Załączniki do Zapytania Ofertowego Nr WU/005/2019/AL: Nr 7 – rew.1 oraz Nr 8 – rew.1.


Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Lewandowska


Aktualizacja 3

Szanowni Państwo,

informujemy, że został wyznaczony dodatkowy termin na odbycie obligatoryjnej wizji lokalnej - 31 stycznia 2019r.

Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Lewandowska


Aktualizacja 2

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Zakres dostawy nie obejmuje zaznaczonych na schemacie pompowni zaworów regulacyjnych i przepływomierzy Coriolis.

Jednocześnie informujemy też o zmianie terminu składania Ofert na 12 lutego 2019r. godz. 10.00

Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Lewandowska

Szanowni Państwo,

przekazujemy w załączeniu wykaz pytań i odpowiedzi wraz z dołączoną dokumentacją.

Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Lewandowska

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłamy Zapytanie Ofertowe Nr WU/005/2019/AL na „Wykonanie projektu, dostawę materiałów oraz prefabrykację i montaż rurociągów, związanych z budową nalewaka kolejowego NB04 na terenie Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku” wraz z Załącznikami.

Zał. Nr 3 - Standardy Techniczne Grupy LOTOS S.A. są dostępne są pod adresem: https://pliki-lotos.logintrade.net/Standardy_techniczne.zip

Jednocześnie informujemy, iż obligatoryjna wizja lokalna może odbyć się do dnia 22.01.2019r. oraz w dniu 31.01.2019r.
Termin wizji należy ustalić telefonicznie z następującą osobą:
p. Marek Jażdżewski, tel. 58 308 88 55, tel. kom. 505 050 439, e-mail: marek.jazdzewski@grupalotos.pl

Załącznik Nr 3 - Standardy Techniczne Grupy LOTOS S.A. zostanie przekazany Oferentom na płytce CD podczas obligatoryjnej wizji lokalnej.

Termin zadawania pytań to 24.01.2019r. godz. 14.00. Pytania można zadawać tylko na Platformie Zakupowej.

Oferty można składać tylko na Platformie Zakupowej do dnia 12.02.2019r. do godz. 14.00. Przysłanie danych w innej formie może skutkować odrzuceniem Oferty.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Oferta cenowa na Zapytanie Ofertowe WU/005/2019/AL - cena z pkt VI.A. Załącznika Nr 8 Formularz Ofertowy 1 sets brak

Additional formal conditions:

WARUNKIEM FORMALNYM uczestnictwa w postępowaniu jest wykazanie przez Oferenta doświadczenia popartego referencjami (minimum 3) z wykonywania robót o zakresie podobnym do przedmiotu niniejszego Zapytania Ofertowego z realizacji w zakładach rafineryjnych lub
petrochemicznych lub na terenie terminali kolejowych paliw lub baz paliwowych za okres ostatnich 3 lat.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wykonanie projektu, dostawa materiałów oraz prefabrykacja i montaż rurociągów związanych z budową nalewaka kolejowego NB04"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...