Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-02-11

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

NIP: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Osoba kontaktowa:

Agnieszka Lewandowska

tel: 58 308 76 47

e-mail: agnieszka.lewandowska@grupalotos.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z81/108424/aktualizacja5

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://lotos.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

Aktualizacja 5

Szanowni Państwo,
informujemy, że zmianie ulega termin składania Ofert na: 12 lutego 2019r. godz. 14.00 (zmiana godziny).

Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Lewandowska


Aktualizacja 4

Szanowni Państwo,

informujemy, że rurociąg oparów może być wykonany z rury ze szwem.

Ponadto informujemy, że:

Oferta powinna zawierać wartości:

1.Wartość ryczałtowa za cały zakres rurociągów z wyłączeniem rurociągu 8" oparów pomiędzy NB02 i istniejącą instalacją VRU,

2.Opcja - cena ryczałtowa za rurociąg 8" oparów od NB02 do istniejącej instalacji VRU.

W załączeniu przekazujemy zmienione Załączniki do Zapytania Ofertowego Nr WU/005/2019/AL: Nr 7 – rew.1 oraz Nr 8 – rew.1.


Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Lewandowska


Aktualizacja 3

Szanowni Państwo,

informujemy, że został wyznaczony dodatkowy termin na odbycie obligatoryjnej wizji lokalnej - 31 stycznia 2019r.

Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Lewandowska


Aktualizacja 2

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Zakres dostawy nie obejmuje zaznaczonych na schemacie pompowni zaworów regulacyjnych i przepływomierzy Coriolis.

Jednocześnie informujemy też o zmianie terminu składania Ofert na 12 lutego 2019r. godz. 10.00

Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Lewandowska

Szanowni Państwo,

przekazujemy w załączeniu wykaz pytań i odpowiedzi wraz z dołączoną dokumentacją.

Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Lewandowska

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłamy Zapytanie Ofertowe Nr WU/005/2019/AL na „Wykonanie projektu, dostawę materiałów oraz prefabrykację i montaż rurociągów, związanych z budową nalewaka kolejowego NB04 na terenie Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku” wraz z Załącznikami.

Zał. Nr 3 - Standardy Techniczne Grupy LOTOS S.A. są dostępne są pod adresem: https://pliki-lotos.logintrade.net/Standardy_techniczne.zip

Jednocześnie informujemy, iż obligatoryjna wizja lokalna może odbyć się do dnia 22.01.2019r. oraz w dniu 31.01.2019r.
Termin wizji należy ustalić telefonicznie z następującą osobą:
p. Marek Jażdżewski, tel. 58 308 88 55, tel. kom. 505 050 439, e-mail: marek.jazdzewski@grupalotos.pl

Załącznik Nr 3 - Standardy Techniczne Grupy LOTOS S.A. zostanie przekazany Oferentom na płytce CD podczas obligatoryjnej wizji lokalnej.

Termin zadawania pytań to 24.01.2019r. godz. 14.00. Pytania można zadawać tylko na Platformie Zakupowej.

Oferty można składać tylko na Platformie Zakupowej do dnia 12.02.2019r. do godz. 14.00. Przysłanie danych w innej formie może skutkować odrzuceniem Oferty.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Oferta cenowa na Zapytanie Ofertowe WU/005/2019/AL - cena z pkt VI.A. Załącznika Nr 8 Formularz Ofertowy 1 komplet brak

Dodatkowe warunki formalne:

WARUNKIEM FORMALNYM uczestnictwa w postępowaniu jest wykazanie przez Oferenta doświadczenia popartego referencjami (minimum 3) z wykonywania robót o zakresie podobnym do przedmiotu niniejszego Zapytania Ofertowego z realizacji w zakładach rafineryjnych lub
petrochemicznych lub na terenie terminali kolejowych paliw lub baz paliwowych za okres ostatnich 3 lat.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wykonanie projektu, dostawa materiałów oraz prefabrykacja i montaż rurociągów związanych z budową nalewaka kolejowego NB04"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:

Załączniki dostępne po zalogowaniu


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...