Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-02-08

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

NIP: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Osoba kontaktowa:

Małgorzata Baj

tel:

e-mail: malgorzata.baj@grupalotos.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z10/272611/aktualizacja2

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://lotos.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

Aktualizacja z dnia 2019-02-08Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że następuje zmiana w treści Zapytania Ofertowego oraz Formularza Ofertowego.

Zmianie ulegają następujące punkty :

----- Zapytanie Ofertowe -----
Dot. Punkt 2, B, I, lit. e) – dodana informacja o przesłaniu referencji zarówno Oferenta jak i jego ewentualnych podwykonawców:

"e) Warunkiem formalnym uczestnictwa w niniejszym procesie wyboru kontrahenta jest przedstawienie referencji potwierdzających doświadczenie Oferenta oraz jego ewentualnych podwykonawców, w pracach zgodnych z zapytaniem ofertowym w przemyśle chemicznym, petrochemicznym lub rafineryjnym."

a tym samym:
"3. KRYTERIA OCENY OFERT:
1. cena ofertowa,
2. doświadczenie i referencje Oferenta oraz podwykonawców Oferenta.”

----- Zał 7 Formularz Ofertowy -----
W związku z aktualizacją1 z dnia 2018-02-07 zamieszczamy Formularz Ofertowy z poprawnym numerem normy:
Dot. p. VI. CENA, p.2., lid. d).


Oba zaktualizowane dokumenty zamieszczone na Platformie Zakupowej w ramach niniejszej aktualizacji 2 z dnia 2019-02-08.

Pozostałe warunki Zapytania Ofertowego pozostają bez zmian.

Z poważaniem,
Małgorzata Baj
Przewodnicząca Komisji Wyboru Kontrahenta


******************************************************
Szanowni Państwo,

w związku z błędnym numerem normy, o którym mowa w Formularzu Ofertowym p. VI CENA OFERTY, ppkt.2, lit. d ) informuję, że prawidłowy brzmienie tego punktu to:
"d) Ryczałtowa cena jednostkowa za czyszczenie strumieniowo-ścierne do stopnia Sa 2½ wg PN-EN ISO 8501-1 1m2 powierzchni:"

Reszta warunków Zapytania Ofertowego pozostaje bez zmian.

Z poważaniem,
Małgorzata Baj

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,

Grupa LOTOS S.A. (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza Państwa do udziału w procesie wyboru kontrahenta nr WU/011/2019/MB na:
„Remont konstrukcji stalowych na instalacjach Zakładu PZO na terenie Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku”

Treść Zapytania Ofertowego nr WU/011/2019/MB jest zawarta w dokumencie Zapytanie Ofertowe wraz z Załącznikami.
UWAGA!! Wizja lokalna obligatoryjna dla wszystkich Oferentów!!!

Termin wizji lokalnej: od dnia 04 lutego 2019r. do dnia 06 lutego 2019r.
Termin zadawania pytań: do dnia 08 lutego 2019 r. do godz. 12:00
Termin składania Ofert: do 12 lutego 2019r., do godz. 12:00

Załącznik nr 5 Standardy techniczne grupy LOTOS S.A. - dostępny jest pod linkiem:
https://pliki-lotos.logintrade.net/Standardy_Techniczne.zip

Termin wizji należy ustalić telefonicznie z p. Cezarym Kania, pod nr tel. (58) 308 8887, kom. 505 001 859, adres email: cezary.kania@grupalotos.pl


Z poważaniem,

Małgorzata Baj
Przewodnicząca Komisji Wyboru Kontrahenta

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Remont konstrukcji stalowych na instalacjach Zakładu PZO 1 usługa usługa

Dodatkowe warunki formalne:

a) Szczegółowy opis sposobu i miejsca docelowego zagospodarowania odpadu.

b) Wstępny harmonogram realizacji Prac

c) Propozycje konkretnych wyrobów lakierowych, do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego (Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia proponowanych wyrobów).

d) Wykaz wykonanych w ostatnich 5 latach Prac zgodnych z przedmiotem Zapytania Ofertowego wraz z podaniem ich wartości i referencjami potwierdzającymi, że w/w Prace zostały wykonane należycie.

e) Warunkiem formalnym uczestnictwa w niniejszym procesie wyboru kontrahenta jest przedstawienie referencji potwierdzających doświadczenie Oferenta oraz jego ewentualnych podwykonawców, w pracach zgodnych z zapytaniem ofertowym w przemyśle chemicznym, petrochemicznym lub rafineryjnym.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "PWK WU/011/2019/MB Remont konstrukcji stalowych na instalacjach Zakładu PZO - SRM/164591"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:

Załączniki dostępne po zalogowaniu


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...