Enquiry creation date: 2019-02-08

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Contact person:

Małgorzata Baj

Phone:

e-mail: malgorzata.baj@grupalotos.pl

Enquiry No. Z10/272611/aktualizacja2

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Change content (update):

Aktualizacja z dnia 2019-02-08Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że następuje zmiana w treści Zapytania Ofertowego oraz Formularza Ofertowego.

Zmianie ulegają następujące punkty :

----- Zapytanie Ofertowe -----
Dot. Punkt 2, B, I, lit. e) – dodana informacja o przesłaniu referencji zarówno Oferenta jak i jego ewentualnych podwykonawców:

"e) Warunkiem formalnym uczestnictwa w niniejszym procesie wyboru kontrahenta jest przedstawienie referencji potwierdzających doświadczenie Oferenta oraz jego ewentualnych podwykonawców, w pracach zgodnych z zapytaniem ofertowym w przemyśle chemicznym, petrochemicznym lub rafineryjnym."

a tym samym:
"3. KRYTERIA OCENY OFERT:
1. cena ofertowa,
2. doświadczenie i referencje Oferenta oraz podwykonawców Oferenta.”

----- Zał 7 Formularz Ofertowy -----
W związku z aktualizacją1 z dnia 2018-02-07 zamieszczamy Formularz Ofertowy z poprawnym numerem normy:
Dot. p. VI. CENA, p.2., lid. d).


Oba zaktualizowane dokumenty zamieszczone na Platformie Zakupowej w ramach niniejszej aktualizacji 2 z dnia 2019-02-08.

Pozostałe warunki Zapytania Ofertowego pozostają bez zmian.

Z poważaniem,
Małgorzata Baj
Przewodnicząca Komisji Wyboru Kontrahenta


******************************************************
Szanowni Państwo,

w związku z błędnym numerem normy, o którym mowa w Formularzu Ofertowym p. VI CENA OFERTY, ppkt.2, lit. d ) informuję, że prawidłowy brzmienie tego punktu to:
"d) Ryczałtowa cena jednostkowa za czyszczenie strumieniowo-ścierne do stopnia Sa 2½ wg PN-EN ISO 8501-1 1m2 powierzchni:"

Reszta warunków Zapytania Ofertowego pozostaje bez zmian.

Z poważaniem,
Małgorzata Baj

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Grupa LOTOS S.A. (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza Państwa do udziału w procesie wyboru kontrahenta nr WU/011/2019/MB na:
„Remont konstrukcji stalowych na instalacjach Zakładu PZO na terenie Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku”

Treść Zapytania Ofertowego nr WU/011/2019/MB jest zawarta w dokumencie Zapytanie Ofertowe wraz z Załącznikami.
UWAGA!! Wizja lokalna obligatoryjna dla wszystkich Oferentów!!!

Termin wizji lokalnej: od dnia 04 lutego 2019r. do dnia 06 lutego 2019r.
Termin zadawania pytań: do dnia 08 lutego 2019 r. do godz. 12:00
Termin składania Ofert: do 12 lutego 2019r., do godz. 12:00

Załącznik nr 5 Standardy techniczne grupy LOTOS S.A. - dostępny jest pod linkiem:
https://pliki-lotos.logintrade.net/Standardy_Techniczne.zip

Termin wizji należy ustalić telefonicznie z p. Cezarym Kania, pod nr tel. (58) 308 8887, kom. 505 001 859, adres email: cezary.kania@grupalotos.pl


Z poważaniem,

Małgorzata Baj
Przewodnicząca Komisji Wyboru Kontrahenta

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Remont konstrukcji stalowych na instalacjach Zakładu PZO 1 services usługa

Additional formal conditions:

a) Szczegółowy opis sposobu i miejsca docelowego zagospodarowania odpadu.

b) Wstępny harmonogram realizacji Prac

c) Propozycje konkretnych wyrobów lakierowych, do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego (Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia proponowanych wyrobów).

d) Wykaz wykonanych w ostatnich 5 latach Prac zgodnych z przedmiotem Zapytania Ofertowego wraz z podaniem ich wartości i referencjami potwierdzającymi, że w/w Prace zostały wykonane należycie.

e) Warunkiem formalnym uczestnictwa w niniejszym procesie wyboru kontrahenta jest przedstawienie referencji potwierdzających doświadczenie Oferenta oraz jego ewentualnych podwykonawców, w pracach zgodnych z zapytaniem ofertowym w przemyśle chemicznym, petrochemicznym lub rafineryjnym.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "PWK WU/011/2019/MB Remont konstrukcji stalowych na instalacjach Zakładu PZO - SRM/164591"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...