Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-02-08

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

NIP: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Osoba kontaktowa:

Monika Dzieńkowska

tel:

e-mail: monika.dzienkowska@grupalotos.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z301/136790/aktualizacja1

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://lotos.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

08.02.2019 - zmieniono zakres zapytania

Treść zapytania:

Państwo,
zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zawór upustowy Swagelok i zestaw części zamiennychzgodnie z poniższą specyfikacją.

1. ZAWÓR UPUSTOWY

Typ                              : SS-4R3A5

Średnica nominalna       : 1/8"

Klasa ciśnienia              : 6000 PSIG

Przyłącza                     : gwintowane 1/4" MNPT x 1/4" FNPT

Długość zabudowy        : standard dostawcy

Certyfikat                     : EN 10204 - 3.1

Materiał                       : SS 316


2. ZESTAW SPRĘŻYN

Typ                           : 177-R3A-K1-A      - 3 szt.

                                : 177-R3A-K1-B      - 2 szt.

                                : 177-R3A-K1-C      - 2 szt.

                                : 177-R3A-K1-D      - 2 szt.

                                : 177-R3A-K1-E      - 2 szt.

Prosimy o potwierdzenie wykonania zgodnego z wymaganiami zapytania ofertowego lub wyraźne wskazanie ewentualnych odstępstw.

Wymagane jest przedstawienie oferty w dwóch plikach pdf; oferty handlowej oraz oferty technicznej (bez cen).

Niespełnienie powyższego wymagania może być podstawą do odrzucenia oferty.


Wymagany maksymalny termin dostawy : do 3 tygodni roboczych

Wymagany okres gwarancji : 18 / 24 miesiące

Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia zapytania ofertowego bez wyboru dostawcy.

Informujemy, iż do negocjacji handlowych zaproszone zostaną jedynie firmy, których oferta uzyskała akceptację techniczną.

Przedmiotem negocjacji jest materiał, którego wykonanie zostało zaakceptowane w trakcie oceny technicznej.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Wszelkie pytania powinny być przesyłane poprzez platformę zakupową.
Monika Dzieńkowska


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear Sirs,
we would like ask you for offer for Swagelok high pressure reliefvalve and spring kitas specified below:

1. HIGH PRESSURE RELIEF VALVE

Type                     : SS-4R3A5

Nominal diameter   : 1/8"

Pressure class        : 6000 psig

Connections           : threaded ends 1/4" MNPT x 1/4" FNPT

Face to face length : producer's standard

Certificate              : EN 10204 - 3.1

Materials                : SS 316


2. SPRING KITS

Type                      : 177-R3A-K1-A       - 3 pcs.

                             : 177-R3A-K1-B      - 2 pcs

                             : 177-R3A-K1-C      - 2 pcs

                             : 177-R3A-K1-D      - 2 pcs

                             : 177-R3A-K1-E       - 2 szt.Please confirm that your offer meets all requirements of our enquiry and attach data sheet.

If you propose any deviations in performance of offered valves in relation to the requirements - please make clear indication in the contents of your offer.

Please attach offer as 2 files: commercial (with prices) and technical (complete technical description of offered valves without prices).

Failure to meet the above requirements may be a basis for rejecting the offer.


Max. delivery term : up to 3 working weeks

Required warranty : 18 / 24 months


We reserve the right to close the request for quotation without choosing the supplier.

Please be advised that only companies whose offer has received technical approval will be invited to commercial negotiations.

The subject of negotiations is the material whose execution was accepted during the technical acceptation.


Please contact with us if you have any questions.All questions should be send via purchasing platform

Monika Dzieńkowska

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. ZAWÓR UPUSTOWY (HIGH PRESSURE RELIEF VALVE) 1/8", SWAGELOK SS-4R3A5, 1/4 MNPT x 1/4 FNPT, MAT. SS 316, EN 10204-3.1 3 szt. -
2. ZESTAW SPRĘŻYNY (SPRING KIT) SWAGELOK 177-R3A-K1-A 3 szt. -
3. ZESTAW SPRĘŻYNY (SPRING KIT) SWAGELOK 177-R3A-K1-B 2 szt. -
4. ZESTAW SPRĘŻYNY (SPRING KIT) SWAGELOK 177-R3A-K1-C 2 szt. -
5. ZESTAW SPRĘŻYNY (SPRING KIT) SWAGELOK 177-R3A-K1-D 2 szt. -
6. ZESTAW SPRĘŻYNY (SPRING KIT) SWAGELOK 177-R3A-K1-E 2 szt. -

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "LPB 105623582 - ZAWÓR UPUSTOWY SWAGELOK SS-4R3A5 I ZESTAW SPRĘŻYNY"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
1. odnośnie zamienników 2019-02-12 11:09


Załączniki:


Waluta: EUR

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...