Enquiry creation date: 2019-02-08

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Contact person:

Monika Dzieńkowska

Phone:

e-mail: monika.dzienkowska@grupalotos.pl

Enquiry No. Z301/136790/aktualizacja1

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Change content (update):

08.02.2019 - zmieniono zakres zapytania

Enquiry contents:

Państwo,
zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zawór upustowy Swagelok i zestaw części zamiennychzgodnie z poniższą specyfikacją.

1. ZAWÓR UPUSTOWY

Typ                              : SS-4R3A5

Średnica nominalna       : 1/8"

Klasa ciśnienia              : 6000 PSIG

Przyłącza                     : gwintowane 1/4" MNPT x 1/4" FNPT

Długość zabudowy        : standard dostawcy

Certyfikat                     : EN 10204 - 3.1

Materiał                       : SS 316


2. ZESTAW SPRĘŻYN

Typ                           : 177-R3A-K1-A      - 3 szt.

                                : 177-R3A-K1-B      - 2 szt.

                                : 177-R3A-K1-C      - 2 szt.

                                : 177-R3A-K1-D      - 2 szt.

                                : 177-R3A-K1-E      - 2 szt.

Prosimy o potwierdzenie wykonania zgodnego z wymaganiami zapytania ofertowego lub wyraźne wskazanie ewentualnych odstępstw.

Wymagane jest przedstawienie oferty w dwóch plikach pdf; oferty handlowej oraz oferty technicznej (bez cen).

Niespełnienie powyższego wymagania może być podstawą do odrzucenia oferty.


Wymagany maksymalny termin dostawy : do 3 tygodni roboczych

Wymagany okres gwarancji : 18 / 24 miesiące

Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia zapytania ofertowego bez wyboru dostawcy.

Informujemy, iż do negocjacji handlowych zaproszone zostaną jedynie firmy, których oferta uzyskała akceptację techniczną.

Przedmiotem negocjacji jest materiał, którego wykonanie zostało zaakceptowane w trakcie oceny technicznej.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Wszelkie pytania powinny być przesyłane poprzez platformę zakupową.
Monika Dzieńkowska


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear Sirs,
we would like ask you for offer for Swagelok high pressure reliefvalve and spring kitas specified below:

1. HIGH PRESSURE RELIEF VALVE

Type                     : SS-4R3A5

Nominal diameter   : 1/8"

Pressure class        : 6000 psig

Connections           : threaded ends 1/4" MNPT x 1/4" FNPT

Face to face length : producer's standard

Certificate              : EN 10204 - 3.1

Materials                : SS 316


2. SPRING KITS

Type                      : 177-R3A-K1-A       - 3 pcs.

                             : 177-R3A-K1-B      - 2 pcs

                             : 177-R3A-K1-C      - 2 pcs

                             : 177-R3A-K1-D      - 2 pcs

                             : 177-R3A-K1-E       - 2 szt.Please confirm that your offer meets all requirements of our enquiry and attach data sheet.

If you propose any deviations in performance of offered valves in relation to the requirements - please make clear indication in the contents of your offer.

Please attach offer as 2 files: commercial (with prices) and technical (complete technical description of offered valves without prices).

Failure to meet the above requirements may be a basis for rejecting the offer.


Max. delivery term : up to 3 working weeks

Required warranty : 18 / 24 months


We reserve the right to close the request for quotation without choosing the supplier.

Please be advised that only companies whose offer has received technical approval will be invited to commercial negotiations.

The subject of negotiations is the material whose execution was accepted during the technical acceptation.


Please contact with us if you have any questions.All questions should be send via purchasing platform

Monika Dzieńkowska

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. ZAWÓR UPUSTOWY (HIGH PRESSURE RELIEF VALVE) 1/8", SWAGELOK SS-4R3A5, 1/4 MNPT x 1/4 FNPT, MAT. SS 316, EN 10204-3.1 3 pcs -
2. ZESTAW SPRĘŻYNY (SPRING KIT) SWAGELOK 177-R3A-K1-A 3 pcs -
3. ZESTAW SPRĘŻYNY (SPRING KIT) SWAGELOK 177-R3A-K1-B 2 pcs -
4. ZESTAW SPRĘŻYNY (SPRING KIT) SWAGELOK 177-R3A-K1-C 2 pcs -
5. ZESTAW SPRĘŻYNY (SPRING KIT) SWAGELOK 177-R3A-K1-D 2 pcs -
6. ZESTAW SPRĘŻYNY (SPRING KIT) SWAGELOK 177-R3A-K1-E 2 pcs -

Additional formal conditions:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "LPB 105623582 - ZAWÓR UPUSTOWY SWAGELOK SS-4R3A5 I ZESTAW SPRĘŻYNY"

Item Question title Date of question Status
1. odnośnie zamienników 2019-02-12 11:09


Attachments:


Currency: EUR

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...