Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-02-08

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

NIP: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Osoba kontaktowa:

Wojciech Żukowski

tel:

e-mail: wojciech.zukowski@grupalotos.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z3/109562

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://lotos.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,

Proszę o składanie ofert na czyszczenie poprzez wypalenie, wkładów filtrów wsadowych z instalacji hydroodsiarczania olejów napędowych

Każdy z 15 wkładów posiada wymiary: średnica zewnętrzna: 200mm, średnica wewnętrzna: 165mm, wysokość: 1000mm.

Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.

Termin wizji lokalnej (nieobligatoryjnej): do 12.02.2019 do godziny 12:00.

Wszelkie zapytania proszę kierować przez platformę zakupową.

Proszę załączyć dokumenty rejestrowe Państwa firmy oraz kopię polisy ubezpieczeniowej.

Proszę, aby cena wypełniona na platformie zakupowej zawierała koszty robocizny wraz z kosztami transportu.

Odbiór wkładów i ich oddanie na terenie Grupy Lotos S.A. w Gdańsku.

Obowiązkowym elementem oferty są wypełnione i podpisane załączniki numer 1 i 2.

Oprócz ceny ocenianym elementem oferty jest czas realizacji robót.

Premiowany jest krótki czas realizacji. Za czas realizacji przyjmuje się całkowity czas wykonania usługi od momentu zabrania z terenu Grupy LOTOS S.A. do momentu oddania filtrów na terenie Grupy LOTOS S.A.


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Wkład filtrów wsadowych 520-U1A/B 15 szt. brak

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Czyszczenie poprzez wypalenie wkładów filtrów wsadowych "

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:

Załączniki dostępne po zalogowaniu


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...