Enquiry creation date: 2019-02-08

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Contact person:

Wojciech Żukowski

Phone:

e-mail: wojciech.zukowski@grupalotos.pl

Enquiry No. Z3/109562

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Proszę o składanie ofert na czyszczenie poprzez wypalenie, wkładów filtrów wsadowych z instalacji hydroodsiarczania olejów napędowych

Każdy z 15 wkładów posiada wymiary: średnica zewnętrzna: 200mm, średnica wewnętrzna: 165mm, wysokość: 1000mm.

Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.

Termin wizji lokalnej (nieobligatoryjnej): do 12.02.2019 do godziny 12:00.

Wszelkie zapytania proszę kierować przez platformę zakupową.

Proszę załączyć dokumenty rejestrowe Państwa firmy oraz kopię polisy ubezpieczeniowej.

Proszę, aby cena wypełniona na platformie zakupowej zawierała koszty robocizny wraz z kosztami transportu.

Odbiór wkładów i ich oddanie na terenie Grupy Lotos S.A. w Gdańsku.

Obowiązkowym elementem oferty są wypełnione i podpisane załączniki numer 1 i 2.

Oprócz ceny ocenianym elementem oferty jest czas realizacji robót.

Premiowany jest krótki czas realizacji. Za czas realizacji przyjmuje się całkowity czas wykonania usługi od momentu zabrania z terenu Grupy LOTOS S.A. do momentu oddania filtrów na terenie Grupy LOTOS S.A.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wkład filtrów wsadowych 520-U1A/B 15 pcs brak

Additional formal conditions:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Czyszczenie poprzez wypalenie wkładów filtrów wsadowych "

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...