Enquiry creation date: 2019-02-08

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Contact person:

Joanna Augusewicz

Phone:

e-mail: joanna.augusewicz@grupalotos.pl

Enquiry No. Z94/108930/aktualizacja1

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Niniejsze Zapytanie o informacje zostało zaktualizowane.

Zmianie uległ zakres prac (Załącznik nr 1) oraz terminy na zadawanie pytań i złożenie odpowiedzi na Zapytanie. Aktualne Zapytanie o informacje oraz warunki złożenia odpowiedzi znajdziecie Państwo poniżej.

ZAPYTANIE O INFORMACJE Nr WW/01/2019

Szanowni Państwo,

Grupa LOTOS S.A. (Zamawiający) prowadzi postępowanie wyboru kontrahenta na „Badanie efektywności działań sponsoringowych Grupy LOTOS oraz opracowanie narzędzia on-line do zarządzania efektywnością badanych projektów”.

Niniejsze Zapytanie o informacje jest postępowaniem prekwalifikacyjnym. O ile są Państwo zainteresowani udziałem w postępowaniu i otrzymaniem Zapytania ofertowego, prosimy
o złożenie w wyznaczonym terminie:

1. Propozycji narzędzia on-line umożliwiającego zarządzanie efektywnością badanych projektów

2. Oświadczenia o posiadaniu ww. narzędzia on-line lub deklarację stworzenia i wdrożenia narzędzia w terminie max. 30 dni od daty podpisania umowy – wraz z opisem/prezentacją dot. funkcjonalności tego narzędzia, ze szczególnym uwzględnieniem efektywności mierzonej kwartalnie;

3. Informacji nt.doświadczenia Oferenta w realizacji usług tożsamych z przedmiotem Zapytania z min. 3 ostatnich lat oraz przedstawienie referencji z obsługi firm, z uwzględnieniem Spółek Skarbu Państwa;

4. Przedstawienie metodologii przeprowadzania badań efektywności projektów sponsoringowych.

W oparciu o złożone wyżej podane informacje, Komisja Wyboru Kontrahenta, dokona oceny oferty wg poniższych kryteriów:

1. Proponowane narzędzie on-line;

2. Doświadczenie Oferenta i referencje;

3. Metodologia przeprowadzania badań.

W wyniku przeprowadzonej oceny informacji nadesłanych w odpowiedzi na Zapytanie o informacje, do kolejnego etapu Komisja zakwalifikuje max. 3 firmy, które w procesie oceny otrzymają kolejno największe sumy punktów za przyjęte kryteria wyboru.

Firmy zakwalifikowane do II etapu otrzymają Zapytanie ofertowe i zostaną zaproszone do siedziby Grupy LOTOS na prezentacje proponowanych narzędzi on-line i metodologii badań efektywności działań sponsoringowych.

Planowany termin prezentacji: 22 lutego (piątek) 2019 r.

W przypadku jakichkolwiek niejasności, prosimy kierować pytania poprzez Platformę Zakupową nie później niż do dnia 12 lutego (wtorek) 2019 r., do godz. 13:00.

Pytania należy zadawać wyłącznie poprzez Platformę Zakupową.

Odpowiedzi zostaną udzielone do dnia 14 lutego (czwartek) 2019 r., do godz.16:00.

Informacje wymagane niniejszym Zapytaniem o informacje należy złożyć wyłącznie poprzez Platformę Zakupową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lutego (poniedziałek) 2019 r., do godz. 11:00.


Question 1:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zapytanie o informacje nr WW/01/2019 - Badanie efektywności działań sponsoringowych Grupy LOTOS oraz opracowanie narzędzia on-line do zarządzania efektywnością badanych projektów"

Item Question title Date of question Status


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...