Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-02-08

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

NIP: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Osoba kontaktowa:

Joanna Augusewicz

tel:

e-mail: joanna.augusewicz@grupalotos.pl

ZAPYTANIE O INFORMACJE NR Z94/108930/aktualizacja1

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://lotos.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,

Niniejsze Zapytanie o informacje zostało zaktualizowane.

Zmianie uległ zakres prac (Załącznik nr 1) oraz terminy na zadawanie pytań i złożenie odpowiedzi na Zapytanie. Aktualne Zapytanie o informacje oraz warunki złożenia odpowiedzi znajdziecie Państwo poniżej.

ZAPYTANIE O INFORMACJE Nr WW/01/2019

Szanowni Państwo,

Grupa LOTOS S.A. (Zamawiający) prowadzi postępowanie wyboru kontrahenta na „Badanie efektywności działań sponsoringowych Grupy LOTOS oraz opracowanie narzędzia on-line do zarządzania efektywnością badanych projektów”.

Niniejsze Zapytanie o informacje jest postępowaniem prekwalifikacyjnym. O ile są Państwo zainteresowani udziałem w postępowaniu i otrzymaniem Zapytania ofertowego, prosimy
o złożenie w wyznaczonym terminie:

1. Propozycji narzędzia on-line umożliwiającego zarządzanie efektywnością badanych projektów

2. Oświadczenia o posiadaniu ww. narzędzia on-line lub deklarację stworzenia i wdrożenia narzędzia w terminie max. 30 dni od daty podpisania umowy – wraz z opisem/prezentacją dot. funkcjonalności tego narzędzia, ze szczególnym uwzględnieniem efektywności mierzonej kwartalnie;

3. Informacji nt.doświadczenia Oferenta w realizacji usług tożsamych z przedmiotem Zapytania z min. 3 ostatnich lat oraz przedstawienie referencji z obsługi firm, z uwzględnieniem Spółek Skarbu Państwa;

4. Przedstawienie metodologii przeprowadzania badań efektywności projektów sponsoringowych.

W oparciu o złożone wyżej podane informacje, Komisja Wyboru Kontrahenta, dokona oceny oferty wg poniższych kryteriów:

1. Proponowane narzędzie on-line;

2. Doświadczenie Oferenta i referencje;

3. Metodologia przeprowadzania badań.

W wyniku przeprowadzonej oceny informacji nadesłanych w odpowiedzi na Zapytanie o informacje, do kolejnego etapu Komisja zakwalifikuje max. 3 firmy, które w procesie oceny otrzymają kolejno największe sumy punktów za przyjęte kryteria wyboru.

Firmy zakwalifikowane do II etapu otrzymają Zapytanie ofertowe i zostaną zaproszone do siedziby Grupy LOTOS na prezentacje proponowanych narzędzi on-line i metodologii badań efektywności działań sponsoringowych.

Planowany termin prezentacji: 22 lutego (piątek) 2019 r.

W przypadku jakichkolwiek niejasności, prosimy kierować pytania poprzez Platformę Zakupową nie później niż do dnia 12 lutego (wtorek) 2019 r., do godz. 13:00.

Pytania należy zadawać wyłącznie poprzez Platformę Zakupową.

Odpowiedzi zostaną udzielone do dnia 14 lutego (czwartek) 2019 r., do godz.16:00.

Informacje wymagane niniejszym Zapytaniem o informacje należy złożyć wyłącznie poprzez Platformę Zakupową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lutego (poniedziałek) 2019 r., do godz. 11:00.


Pytanie 1:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zapytanie o informacje nr WW/01/2019 - Badanie efektywności działań sponsoringowych Grupy LOTOS oraz opracowanie narzędzia on-line do zarządzania efektywnością badanych projektów"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status


Załączniki:

Załączniki dostępne po zalogowaniu


Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...