Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-02-07

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

NIP: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Osoba kontaktowa:

Anna Wajszczyk

tel: +48 58 308 83 08

e-mail: anna.wajszczyk@grupalotos.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z76/108426/aktualizacja1

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://lotos.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

Szanowni Państwo,

niniejszym informuję, iż zmianie uległy terminy wizji lokalnej, zadawania pytań oraz składania Ofert.
Aktualne terminy to:

- wizja lokalna: do 15 lutego 2019r.
- pytania: do 20 lutego 2019r.
- złożenie Ofert: do 28 lutego 2019 do godz. 12.00.

Z wyrazami szacunku,
Anna Wajszczyk
Przewodnicząca Komisji

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam Zapytanie Ofertowe Nr WU/009/2019/AMW na "Wzmocnienie podłoża gruntowego pod budynkiem Stacji Elektroenergetycznej S-6 na terenie Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku" wraz z Załącznikami.

Zał. Nr 6 - Standardy Techniczne Grupy LOTOS S.A. są dostępne są pod adresem: https://pliki-lotos.logintrade.net/Standardy_techniczne.zip

Jednocześnie informuję, iż obligatoryjna wizja lokalna może odbyć się w terminie do dnia 15 lutego 2019r. Chęć uczestnictwa w wizji należy zgłosić do Pani Magdaleny Polak-Błażyńskiej pod nr tel. 505 001 541.

Termin zadawania pytań upływa 20 lutego 2019r. o godz. 12.00. Pytania można zadawać jedynie na Platformie Zakupowej.

Oferty można składać tylko na Platformie Zakupowej do dnia 28 lutego 2019r. do godz. 12.00. Przysłanie danych w innej formie może skutkować odrzuceniem Oferty.

Z wyrazami szacunku,
Anna Wajszczyk
Przewodnicząca Komisji

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Oferowana cena ryczałtowa za wzmocnienie podłoża gruntowego pod budynkiem Stacji Elektroenergetycznej S-6 na terenie Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku 1 usługa brak

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wzmocnienie podłoża gruntowego pod budynkiem Stacji Elektroenergetycznej S-6 na terenie Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
1. Zakres prac 2019-02-15 12:58


Załączniki:


Waluta: PLN

Uwaga! Kupiec zażądał potwierdzenia udziału w postępowaniu do 2019-02-22 15:09:00

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...