Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-02-07

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

NIP: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Osoba kontaktowa:

Jędrzej Szczygelski

tel:

e-mail: jedrzej.szczygelski@grupalotos.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z38/296866

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://lotos.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zapytania:


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NR 106167673

Szanowni Państwo,

Grupa LOTOS S.A. zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu na dostawę:


  • Zamek do drzwi, typ MORTISE, KS-1560PCSN, producent KOPAT - 4 sztuki

  • Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza cenowo

    • Istnieje możliwość złożenia oferty na zamiennik o podobnej specyfikacji, lecz w pierwszej kolejności preferowany będzie przedmiot, którego dotyczy zapytanie (Zamek do drzwi, typ MORTISE, KS-1560PCSN, producent KOPAT)

II. Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego:

- pierwszy możliwy, prosimy o wskazanie w ofercie

III. Na pytania dotyczące zapytania ofertowego odpowiedzi udzielamy w formie pisemnej. Zapytania należy kierować tylko za pomocą platformy zakupowej nie później niż do dnia 11.02.2019 godz. 10:00 Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w podanym wyżej terminie zostaną przekazane wszystkim oferentom do dnia 11.02.2019 za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE. Pytania i wnioski, które wpłyną po dniu wyznaczonym nie posiadają gwarancji rozpatrywania oraz uwzględniania
w postępowaniu. W przypadku zainteresowania zapytaniem ofertowym, prosimy o przesłanie oferty do dnia 12.02.2019 r., do godz. 10.00. jedynie poprzez platformę zakupową LOGINTRADE, oferty przesłane emailem nie będą akceptowane.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. ZAMEK DO DRZWI 4 szt. CZ0654110000040

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zamek do drzwi, typ MORTISE, KS-1560PCSN - producent KOPAT "

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...