Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-02-07

LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

ul. Elbląska 135

80-718 Gdańsk

NIP: 5832850390

Osoba kontaktowa:

Wojciech Pyznar

tel:

e-mail: wojciech.pyznar@lotosasfalt.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z17/171776

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://lotos.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

LOTOS Asfalt, Zakład Produkcyjny Jasło, zaprasza Państwa do złożenia oferty zgodnie z warunkami niniejszego postępowania.

1.Przedmiot zapytania:

Dostawa beczek w ilości 2 sztuki do LOTOS Asfalt Zakład Produkcyjny Jasło zgodnie z wyszczególnieniem:

- beczki ze stali nierdzewnej o pojemności 200 L, zamykane pokrywami i ściągane opaską ze stali nierdzewnej,

- grubość ścianki beczki - minimum 1 mm,

- średnica FI 550 mm,

- wysokość 890mm.

Dopuszcza się minimalne odchyłki w wymiarach, od podanych w wyszczególnieniu.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamówień częściowych (jeśli dotyczy).

2.Terminy realizacji przedmiotu zapytania:

Wymagany termin realizacji zgodnie z Ofertą.

3.Warunki dostawy:
DDP LOTOS Asfalt, Zakład Produkcyjny Jasło, zgodnie z Incoterms 2010,

4.Forma i treść oferty:

Pytania należy zadawać wyłącznie przez Platformę Zakupową Logintrade w wyznaczonym terminie. Na pytania zadane inną drogą lub po terminie nie będą udzielane odpowiedzi.

Odpowiedzi zostaną udzielone wszystkim uczestnikom postępowania w wyznaczonym terminie lub niezwłocznie po upływie terminu zadawania pytań.

Oferent składa ofertę wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Logintrade.

Oferta powinna być sporządzonaw języku polskim.

5.LOTOS Asfalt, Zakład Produkcyjny Jasło, zastrzega sobie prawo do unieważnienia procesu wyboru kontrahenta, zamknięcia procesu bez wyboru kontrahenta oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami do chwili podpisania umowy/wystawienia zamówienia. Wybór oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Zamawiającego.

  1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania Oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób i do innych celów.

7.LOTOS Asfalt, Zakład Produkcyjny Jasło,zastrzega sobie prawo do akceptowania/odrzucania oferty w całości lub części.

UWAGA!

·LOTOS Asfalt,informuje, że na jej terenie obowiązują uregulowania i przepisy obejmujące swym zakresem m.in. BHP, ochronę przeciwpożarową isystemy przepustkowe.

·LOTOS Asfalt,oświadcza, żenie będą refundowane żadne koszty związane z przygotowaniem lub dostarczeniem oferty ani zwracane oferentom nadesłane oferty.

·LOTOS Asfalt,zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów złożonej oferty.


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Dostawa beczek ze stali nierdzewnej 2 szt. -

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Dostawa beczek 2 szt ze stali nierdzewnej do LOTOS Asfalt Zakład Produkcyjny Jasło"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:


Waluta: PLN

Uwaga! Kupiec zażądał potwierdzenia udziału w postępowaniu do 2019-02-11 14:00:00

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...