Enquiry creation date: 2019-02-07

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Contact person:

Katarzyna Wojtas-Skoneczna

Phone: 58 308-89-25

e-mail: katarzyna.wojtas@grupalotos.pl

Enquiry No. Z141/108758

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Prosimy o złożenie oferty na poniższe kable Bitner lub równoważne technicznie innego Producenta z Listy kwalifikowanych wytwórców:

1. Kabel GsLGs 4x1; 06/1KV silikon, IS0707 - 700 M
2. Kabel LiY(St)Y 2x1; 300/300V, 31087 - 300 M

Lista kwalifikowanych wytwórców kabli stanowi Załącznik nr 1.

Oferty na kable spoza Listy nie będą brane pod uwagę.

Oferta, stanowiąca Załącznik własny Oferenta, musi zawierać poniższe informacje/dokumenty:
1. Potwierdzenie, że oferta dotyczy kabla wskazanego w zapytaniu ofertowym lub wyraźne wskazanie ewentualnych odstępstw.
2. Dokładne oznaczenie oferowanego kabla wraz z kartą katalogową i nazwą producenta.
3. Termin dostawy.
4. Termin ważności oferty (minimum 30 dni).

5. Skany:
a. Dokumentu rejestrowego,
b. Zaświadczenia o nadaniu NIP,
c. Zaświadczenia o nadaniu REGON,

Ofertę należy złożyć na Platformie zakupowej jako Załącznik własny (warunek konieczny, oferty bez załącznika mogą zostać odrzucone bez rozpatrywania) wraz ze wskazanymi powyżej informacjami/dokumentami oraz uzupełnić poszczególne pozycje na Platformie zakupowej zgodnie z ofertą w Załączniku.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Zamówienia Grupy LOTOS S.A.http://www.lotos.pl/ogolne_warunki_zamowienia.

Wszelkie zapytania należy kierować wyłącznie za pośrednictwem Platformy.


Z poważaniem,
Katarzyna Wojtas-Skoneczna
Dział Zakupu Materiałów

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Kabel GsLGs 4x1; 06/1KV silikon, IS0707 Bitner 700 lm -
2. Kabel LiY(St)Y 2x1; 300/300V, 31087 Bitner 300 lm -

Additional formal conditions:

Grupa LOTOS S.A. informuje, że począwszy od 1 lipca 2018 r. wszelkie płatności dokonywane przez wszystkie spółki Grupy Kapitałowej LOTOS na podstawie faktur zakupu będą realizowane na zasadach podzielonej płatności.

Mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment) wprowadza ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62) wprowadzającą m.in. zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491). Firma podjęła decyzję o zastosowaniu tego rozwiązania mając na uwadze opublikowaną na stronach Ministerstwa Finansów „Metodykę w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych".

Mechanizm podzielonej płatności zakłada rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę na dwa odrębne rachunki. Z płaconej wartości brutto, która wpłynie na konto sprzedawcy po 1 lipca, bank automatycznie oddzieli kwotę podatku od towarów i usług na odrębny rachunek VAT. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie wyłącznie do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli do transakcji B2B i pozostaje bez wpływu na zakupy dokonywane przez konsumentów (nieprowadzących działalności gospodarczej).

Płacenie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie jedną z mocniejszych przesłanek dla wykazania, że nabywca dochował należytej staranności zawierając transakcję z kontrahentem, co będzie miało znaczenie dla bezpieczeństwa VAT naliczonego nabywców. Rozwiązanie ma pomóc w uszczelnianiu poboru podatku od towarów i usług.

Przydatne linki:

http://www.lotos.pl/2689/grupa_kapitalowa/komunikaty/lotos_wprowadza_mechanizm_podzielonej_platnosci

http://www.lotos.pl/2690/bip_-_strona_glowna/komunikaty_i_przetargi/lotos_wprowadza_mechanizm_podzielonej_platnosci

http://www.lotos.pl/1321/poznaj_lotos/dla_biznesu/dla_dostawcow


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "106244927 - Zakup kabli"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Warning! Buyer request a confirmation of participation until 2019-02-12 08:59:00

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...