Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-02-07

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

NIP: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Osoba kontaktowa:

Katarzyna Wojtas-Skoneczna

tel: 58 308-89-25

e-mail: katarzyna.wojtas@grupalotos.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z141/108758

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://lotos.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,

Prosimy o złożenie oferty na poniższe kable Bitner lub równoważne technicznie innego Producenta z Listy kwalifikowanych wytwórców:

1. Kabel GsLGs 4x1; 06/1KV silikon, IS0707 - 700 M
2. Kabel LiY(St)Y 2x1; 300/300V, 31087 - 300 M

Lista kwalifikowanych wytwórców kabli stanowi Załącznik nr 1.

Oferty na kable spoza Listy nie będą brane pod uwagę.

Oferta, stanowiąca Załącznik własny Oferenta, musi zawierać poniższe informacje/dokumenty:
1. Potwierdzenie, że oferta dotyczy kabla wskazanego w zapytaniu ofertowym lub wyraźne wskazanie ewentualnych odstępstw.
2. Dokładne oznaczenie oferowanego kabla wraz z kartą katalogową i nazwą producenta.
3. Termin dostawy.
4. Termin ważności oferty (minimum 30 dni).

5. Skany:
a. Dokumentu rejestrowego,
b. Zaświadczenia o nadaniu NIP,
c. Zaświadczenia o nadaniu REGON,

Ofertę należy złożyć na Platformie zakupowej jako Załącznik własny (warunek konieczny, oferty bez załącznika mogą zostać odrzucone bez rozpatrywania) wraz ze wskazanymi powyżej informacjami/dokumentami oraz uzupełnić poszczególne pozycje na Platformie zakupowej zgodnie z ofertą w Załączniku.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Zamówienia Grupy LOTOS S.A.http://www.lotos.pl/ogolne_warunki_zamowienia.

Wszelkie zapytania należy kierować wyłącznie za pośrednictwem Platformy.


Z poważaniem,
Katarzyna Wojtas-Skoneczna
Dział Zakupu Materiałów

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Kabel GsLGs 4x1; 06/1KV silikon, IS0707 Bitner 700 mb -
2. Kabel LiY(St)Y 2x1; 300/300V, 31087 Bitner 300 mb -

Dodatkowe warunki formalne:

Grupa LOTOS S.A. informuje, że począwszy od 1 lipca 2018 r. wszelkie płatności dokonywane przez wszystkie spółki Grupy Kapitałowej LOTOS na podstawie faktur zakupu będą realizowane na zasadach podzielonej płatności.

Mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment) wprowadza ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62) wprowadzającą m.in. zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491). Firma podjęła decyzję o zastosowaniu tego rozwiązania mając na uwadze opublikowaną na stronach Ministerstwa Finansów „Metodykę w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych".

Mechanizm podzielonej płatności zakłada rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę na dwa odrębne rachunki. Z płaconej wartości brutto, która wpłynie na konto sprzedawcy po 1 lipca, bank automatycznie oddzieli kwotę podatku od towarów i usług na odrębny rachunek VAT. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie wyłącznie do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli do transakcji B2B i pozostaje bez wpływu na zakupy dokonywane przez konsumentów (nieprowadzących działalności gospodarczej).

Płacenie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie jedną z mocniejszych przesłanek dla wykazania, że nabywca dochował należytej staranności zawierając transakcję z kontrahentem, co będzie miało znaczenie dla bezpieczeństwa VAT naliczonego nabywców. Rozwiązanie ma pomóc w uszczelnianiu poboru podatku od towarów i usług.

Przydatne linki:

http://www.lotos.pl/2689/grupa_kapitalowa/komunikaty/lotos_wprowadza_mechanizm_podzielonej_platnosci

http://www.lotos.pl/2690/bip_-_strona_glowna/komunikaty_i_przetargi/lotos_wprowadza_mechanizm_podzielonej_platnosci

http://www.lotos.pl/1321/poznaj_lotos/dla_biznesu/dla_dostawcow


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "106244927 - Zakup kabli"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:


Waluta: PLN

Uwaga! Kupiec zażądał potwierdzenia udziału w postępowaniu do 2019-02-12 08:59:00

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...