Enquiry creation date: 2019-02-07

LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

ul. Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5832850390

Contact person:

Monika Gowin

Phone:

e-mail: monika.gowin@lotosasfalt.pl

Enquiry No. Z26/130381

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

LOTOS Asfalt Sp. z o.o. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk zaprasza do złożenia oferty w procesie wyboru kontrahenta nr ASF/PWK/LD/001/2019 dotyczącym świadczenia usług morskiego transportu międzynarodowego dotyczącego przewozów promowych.

Wszelkie wymagania wobec Oferentów zamieszczono w Zapytaniu ofertowym. Treść Zapytania ofertowego dostępna jest w Załączniku.


Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej LOGINTRADE w terminie do dnia 19.02.2019 r. roku do godz. 12:00.

LOTOS Asfalt sp. z o. o. zaprasza oferentów do zapoznania się z warunkami procesu wyboru kontrahenta oraz do składania ofert.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Usługi morskiego transportu międzynarodowego dotyczącego przewozów promowych dla materiałów niebezpiecznych kl. 9 gr. pak. III 1 services Załącznik nr 6_Oferta handlowa.xlsx

Additional formal conditions:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Świadczenie usług morskiego transportu miedzynarodowego dotyczącego przewozów promowych"

Item Question title Date of question Status
1. Certyfikat rezydencji / potwierdzenie rejestracji podmiotu jako czynny podatnik VAT 2019-02-12 11:59
2. Zaświadczenie właściwego organu o niezaleganiu w podatkach oraz składkach na ubezpieczenie społeczne 2019-02-12 11:42


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...