Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-02-07

LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

ul. Elbląska 135

80-718 Gdańsk

NIP: 5832850390

Osoba kontaktowa:

Monika Gowin

tel:

e-mail: monika.gowin@lotosasfalt.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z26/130381

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://lotos.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,

LOTOS Asfalt Sp. z o.o. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk zaprasza do złożenia oferty w procesie wyboru kontrahenta nr ASF/PWK/LD/001/2019 dotyczącym świadczenia usług morskiego transportu międzynarodowego dotyczącego przewozów promowych.

Wszelkie wymagania wobec Oferentów zamieszczono w Zapytaniu ofertowym. Treść Zapytania ofertowego dostępna jest w Załączniku.


Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej LOGINTRADE w terminie do dnia 19.02.2019 r. roku do godz. 12:00.

LOTOS Asfalt sp. z o. o. zaprasza oferentów do zapoznania się z warunkami procesu wyboru kontrahenta oraz do składania ofert.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Usługi morskiego transportu międzynarodowego dotyczącego przewozów promowych dla materiałów niebezpiecznych kl. 9 gr. pak. III 1 usługa Załącznik nr 6_Oferta handlowa.xlsx

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Świadczenie usług morskiego transportu miedzynarodowego dotyczącego przewozów promowych"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
1. Certyfikat rezydencji / potwierdzenie rejestracji podmiotu jako czynny podatnik VAT 2019-02-12 11:59
2. Zaświadczenie właściwego organu o niezaleganiu w podatkach oraz składkach na ubezpieczenie społeczne 2019-02-12 11:42


Załączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...