Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-01-11

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

NIP: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Osoba kontaktowa:

Katarzyna Wojtas-Skoneczna

tel: 58 308-89-25

e-mail: katarzyna.wojtas@grupalotos.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z119/108758

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://lotos.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,

Prosimy o złożenie oferty na poniższe wkładki topikowe:

Wkładka topikowa NH2 aM160A 690V - 20 szt.


Składając ofertę na Platformie należy:

1. Zamieścić ofertę techniczno-handlową jako Załącznik własny (warunek konieczny, np. w formacie .pdf), zawierający informacje dotyczące czasu dostawy i okresu ważności oferty (min. 30 dni), numerem katalogowym i nazwą producenta.

2. Uzupełnić poszczególne pozycje na Platformie, zgodnie z informacją zawartą w Państwa Załączniku.

3. Załączyć skany poniższych dokumentów:

a. Dokumentu rejestrowego,

b. Zaświadczenia o nadaniu NIP,

c. Zaświadczenia o nadaniu REGON.


Oferty bez Załącznika techniczno-handlowego nie będą rozpatrywane.


Wszelkie pytania należy kierować wyłącznie za pośrednictwem Platformy.


Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Zamówienia Grupy LOTOS S.A. http://www.lotos.pl/ogolne_warunki_zamówienia


Z poważaniem,

Katarzyna Wojtas-Skoneczna

Dział Zakupu Materiałów

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Wkładka topikowa NH2 aM160A 690V 20 szt. -

Dodatkowe warunki formalne:


Grupa LOTOS S.A. informuje, że począwszy od 1 lipca 2018 r. wszelkie płatności dokonywane przez wszystkie spółki Grupy Kapitałowej LOTOS na podstawie faktur zakupu będą realizowane na zasadach podzielonej płatności.

Mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment) wprowadza ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62) wprowadzającą m.in. zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491). Firma podjęła decyzję o zastosowaniu tego rozwiązania mając na uwadze opublikowaną na stronach Ministerstwa Finansów „Metodykę w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych".

Mechanizm podzielonej płatności zakłada rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę na dwa odrębne rachunki. Z płaconej wartości brutto, która wpłynie na konto sprzedawcy po 1 lipca, bank automatycznie oddzieli kwotę podatku od towarów i usług na odrębny rachunek VAT. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie wyłącznie do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli do transakcji B2B i pozostaje bez wpływu na zakupy dokonywane przez konsumentów (nieprowadzących działalności gospodarczej).

Płacenie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie jedną z mocniejszych przesłanek dla wykazania, że nabywca dochował należytej staranności zawierając transakcję z kontrahentem, co będzie miało znaczenie dla bezpieczeństwa VAT naliczonego nabywców. Rozwiązanie ma pomóc w uszczelnianiu poboru podatku od towarów i usług.

Przydatne linki:

http://www.lotos.pl/2689/grupa_kapitalowa/komunikaty/lotos_wprowadza_mechanizm_podzielonej_platnosci

http://www.lotos.pl/2690/bip_-_strona_glowna/komunikaty_i_przetargi/lotos_wprowadza_mechanizm_podzielonej_platnosci

http://www.lotos.pl/1321/poznaj_lotos/dla_biznesu/dla_dostawcow

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "106031944 - Zakup wkładek topikowych NH2 aM160A 690V - 20 szt."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:


Waluta: PLN

Uwaga! Kupiec zażądał potwierdzenia udziału w postępowaniu do 2019-01-14 12:59:00

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...