Enquiry creation date: 2019-01-11

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Contact person:

Paweł Hemine

Phone:

e-mail: pawel.hemine@grupalotos.pl

Enquiry No. Z2/308324

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Grupa LOTOS S.A. (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu zakupowym:

„Czyszczenie metodą suchą wymienników 820E1, 820E2, na terenie Grupy LOTOS S.A”

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyczyszczenie metodą suchą części rurkowej wymienników 820E1, 820E2.

Wymienniki E-1, E-2 zabezpieczone są wymurówką ogniotrwałą dlatego użycie metody hydrodynamicznej jest wykluczone, dodatkowo wymiennik E-1 zabezpieczony jest tulejami ceramicznymi.

Rurki zanieczyszczone są głównie solami amonowymi, siarką oraz sadzą.

Oferent powinien przedstawić technologię czyszczenia metodami suchymi wymienników (części rurkowej) bez uszkodzenia wymurówki ogniotrwałej zabezpieczającej wyżej wspomniane aparaty.

Dane techniczne wymienników podane są w poniższej tabeli:

Długość rurek [m]

Średnica wewnętrzna [mm]

Ilość rurek

820-E1

5

41

187

820-E2

6

32

477

Termin wizji lokalnej: 14-16 styczeń 2019r. w godzinach 8.00-14.30.

Wizja lokalna nie jest obligatoryjna

Termin wizji należy ustalić telefonicznie z Pawłem Hemine pod nr tel. (58) 308 8151, pawel.hemine@grupalotos.pl

Czas realizacji prac: maksymalnie 4 dni robocze, w godzinach 6.00-22.00

Termin realizacji: luty-marzec 2019r. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o dokładnym terminie realizacji prac z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Obowiązkowym elementem oferty są wypełnione i podpisane załączniki nr 1 i 2.

Ocenie technicznej podlegać będzie:

· ryczałtowa cena ofertowa wraz z kosztami mobilizacji i demobilizacji;

· technologia czyszczenia ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia przed uszkodzeniem części ceramicznej oraz elementów wymurówki.

Pytania należy zadawać wyłącznie przez Platformę Zakupową Logintrade w wyznaczonych terminach. Na pytania zadane po terminie nie będą udzielane odpowiedzi. Odpowiedzi zostaną udzielone wszystkim uczestnikom postępowania po zakończeniu terminu zadawania pytań. Oferent składa ofertę wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Logintrade. Kompletna oferta powinna składać się z dwóch części – merytorycznej i handlowej.

Standardy techniczne grupy LOTOS S.A. - dostępny jest pod linkiem:

https://pliki-lotos.logintrade.net/Standardy_Techniczne.zip

Z poważaniem,

Paweł Hemine

Inżynier operacyjny,

Zakład Produkcji Wodoru i Siarki


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Czyszczenie metodą suchą wymienników 820E1, 820E2, na terenie Grupy LOTOS S.A 1 services brak

Additional formal conditions:

Warunkiem formalnym uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu jest przedstawienie referencji na okoliczność czyszczenia metodą suchą w okresie ostatnich 24 miesięcy.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Czyszczenie metodą suchą wymienników 820E1, 820E2, na terenie Grupy LOTOS S.A"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...