Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-01-11

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

NIP: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Osoba kontaktowa:

Paweł Hemine

tel:

e-mail: pawel.hemine@grupalotos.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z2/308324

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://lotos.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,

Grupa LOTOS S.A. (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu zakupowym:

„Czyszczenie metodą suchą wymienników 820E1, 820E2, na terenie Grupy LOTOS S.A”

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyczyszczenie metodą suchą części rurkowej wymienników 820E1, 820E2.

Wymienniki E-1, E-2 zabezpieczone są wymurówką ogniotrwałą dlatego użycie metody hydrodynamicznej jest wykluczone, dodatkowo wymiennik E-1 zabezpieczony jest tulejami ceramicznymi.

Rurki zanieczyszczone są głównie solami amonowymi, siarką oraz sadzą.

Oferent powinien przedstawić technologię czyszczenia metodami suchymi wymienników (części rurkowej) bez uszkodzenia wymurówki ogniotrwałej zabezpieczającej wyżej wspomniane aparaty.

Dane techniczne wymienników podane są w poniższej tabeli:

Długość rurek [m]

Średnica wewnętrzna [mm]

Ilość rurek

820-E1

5

41

187

820-E2

6

32

477

Termin wizji lokalnej: 14-16 styczeń 2019r. w godzinach 8.00-14.30.

Wizja lokalna nie jest obligatoryjna

Termin wizji należy ustalić telefonicznie z Pawłem Hemine pod nr tel. (58) 308 8151, pawel.hemine@grupalotos.pl

Czas realizacji prac: maksymalnie 4 dni robocze, w godzinach 6.00-22.00

Termin realizacji: luty-marzec 2019r. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o dokładnym terminie realizacji prac z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Obowiązkowym elementem oferty są wypełnione i podpisane załączniki nr 1 i 2.

Ocenie technicznej podlegać będzie:

· ryczałtowa cena ofertowa wraz z kosztami mobilizacji i demobilizacji;

· technologia czyszczenia ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia przed uszkodzeniem części ceramicznej oraz elementów wymurówki.

Pytania należy zadawać wyłącznie przez Platformę Zakupową Logintrade w wyznaczonych terminach. Na pytania zadane po terminie nie będą udzielane odpowiedzi. Odpowiedzi zostaną udzielone wszystkim uczestnikom postępowania po zakończeniu terminu zadawania pytań. Oferent składa ofertę wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Logintrade. Kompletna oferta powinna składać się z dwóch części – merytorycznej i handlowej.

Standardy techniczne grupy LOTOS S.A. - dostępny jest pod linkiem:

https://pliki-lotos.logintrade.net/Standardy_Techniczne.zip

Z poważaniem,

Paweł Hemine

Inżynier operacyjny,

Zakład Produkcji Wodoru i Siarki


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Czyszczenie metodą suchą wymienników 820E1, 820E2, na terenie Grupy LOTOS S.A 1 usługa brak

Dodatkowe warunki formalne:

Warunkiem formalnym uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu jest przedstawienie referencji na okoliczność czyszczenia metodą suchą w okresie ostatnich 24 miesięcy.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Czyszczenie metodą suchą wymienników 820E1, 820E2, na terenie Grupy LOTOS S.A"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:

Załączniki dostępne po zalogowaniu


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...