Enquiry creation date: 2019-01-11

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Contact person:

Paweł Zima

Phone:

e-mail: pawel.zima@grupalotos.pl

Enquiry No. Z133/108509/aktualizacja1

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Change content (update):

Poprawienie w treści zapytania ilości uszczelek w pozycji c/.
Było 20 a jest 16 sztuk.

Enquiry contents:

 Prosimy o złożenie oferty na uszczelki.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania:

a/. USZCZELKA OCTAGONALNA R45 - 10 szt
  6"300-900RTJ
  Materiał: ARMCO HB<90

b/. USZCZELKA OCTAGONALNA R16 - 50 szt
  3/4"2500RTJ
  Materiał: ARMCO HB<90

c/. USZCZELKA OCTAGONALNA R24 - 16 szt
  2"-1500RTJ
  Materiał: ARMCO HB<90


2. Pytania należy kierować wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Logintrade.
Pytania, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
3. W przypadku zainteresowania uczestnictwem w niniejszym postępowaniu prosimy o złożenie oferty poprzez Platformę Zakupową Logintrade.
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferta powinna zostać sporządzona w jez. polskim.
5. W ofercie prosimy podać: a/ cenę w PLN, b/ termin dostawy, c/ warunki płatności, d/ warunki dostawy.
6. Wymagana ważność oferty: 30 dni.
7. Termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury.
8. Warunki dostawy: DAP Grupa LOTOS S.A.
9. Wymagany termin dostawy: 14-02-2019 lub szybciej.
10. Koszt transportu i opakowań wliczony w cenę towaru.
11. Koszt atestów 3.1 wg EN-10204 wliczony w cenę towaru.
12. Wymagamy potwierdzenia zgodności oferty ze specyfikacją techniczną zapytania ofertowego.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. USZCZELKA OCTAGONALNA R45 10 pcs -
2. USZCZELKA OCTAGONALNA R16 50 pcs -
3. USZCZELKA OCTAGONALNA R24 16 pcs -

Additional formal conditions:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "018/19/PZ Uszczelki octagonalne. "

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...