Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-01-11

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

NIP: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Osoba kontaktowa:

Paweł Zima

tel:

e-mail: pawel.zima@grupalotos.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z133/108509/aktualizacja1

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://lotos.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

Poprawienie w treści zapytania ilości uszczelek w pozycji c/.
Było 20 a jest 16 sztuk.

Treść zapytania:

 Prosimy o złożenie oferty na uszczelki.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania:

a/. USZCZELKA OCTAGONALNA R45 - 10 szt
  6"300-900RTJ
  Materiał: ARMCO HB<90

b/. USZCZELKA OCTAGONALNA R16 - 50 szt
  3/4"2500RTJ
  Materiał: ARMCO HB<90

c/. USZCZELKA OCTAGONALNA R24 - 16 szt
  2"-1500RTJ
  Materiał: ARMCO HB<90


2. Pytania należy kierować wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Logintrade.
Pytania, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
3. W przypadku zainteresowania uczestnictwem w niniejszym postępowaniu prosimy o złożenie oferty poprzez Platformę Zakupową Logintrade.
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferta powinna zostać sporządzona w jez. polskim.
5. W ofercie prosimy podać: a/ cenę w PLN, b/ termin dostawy, c/ warunki płatności, d/ warunki dostawy.
6. Wymagana ważność oferty: 30 dni.
7. Termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury.
8. Warunki dostawy: DAP Grupa LOTOS S.A.
9. Wymagany termin dostawy: 14-02-2019 lub szybciej.
10. Koszt transportu i opakowań wliczony w cenę towaru.
11. Koszt atestów 3.1 wg EN-10204 wliczony w cenę towaru.
12. Wymagamy potwierdzenia zgodności oferty ze specyfikacją techniczną zapytania ofertowego.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. USZCZELKA OCTAGONALNA R45 10 szt. -
2. USZCZELKA OCTAGONALNA R16 50 szt. -
3. USZCZELKA OCTAGONALNA R24 16 szt. -

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "018/19/PZ Uszczelki octagonalne. "

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...