Enquiry creation date: 2019-01-11

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Contact person:

Paweł Wiśniewski GL

Phone:

e-mail: pawel.wisniewski@grupalotos.pl

Enquiry No. Z144/217108/aktualizacja1

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Change content (update):

11.01.2019 - aktualizacja:
Sposób rozładunku może być przeprowadzany innymi metodami. Grupa LOTOS wymaga dostawy z rozładunkiem i dostawca ten wymóg winien spełnić w wyznaczonym miejscu na terenie bocznicy kolejowej.

Dodatkowo wydłuża się termin zadawania pytań do 14.01.2019 do godz. 9 i czas na składanie ofert do 16.01.2019 do godz. 16.00.

Enquiry contents:

Grupa LOTOS zaprasza Państwa do udziału w Procesie Wyboru Kontrahenta, którego przedmiotem jest: Zakup podkładów betonowych wraz z kompletem mocowań.
I. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w specyfikacji.
II. Wymagany termin dostawy: do 12.04.2019r. lub inny w sytuacji gdy podany termin jest niemożliwy do realizacji. Miejsce dostawy: Gdańsk.
III. Pytania należy kierować wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Logintrade.
Pytania, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
IV. W przypadku zainteresowania uczestnictwem w niniejszym postępowaniu prosimy o złożenie oferty poprzez Platformę Zakupową Logintrade.
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
V. Oferta powinna zostać sporządzona w jez. polskim.
VI. W ofercie prosimy podać: 1) cenę (PLN), 2) termin dostawy, 3) warunki płatności DAP wg. Incoterms 2010, 4) warunki dostawy, 5) okres gwarancji jakości (w miesiącach).
VII. Wymagana ważność oferty: 30 dni.
VIII. Grupa LOTOS wymaga dostawy z rozładunkiem i dostawca ten wymóg winien spełnić w wyznaczonym miejscu na terenie bocznicy kolejowej.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. PODKŁAD KOLEJOWY BETONOWY PS-83/SB/49E1 500 pcs CZ-1759101-000-016 Read
2. Akcesoria torowe -komplet mocowań 525 sets MP-0487120-026-041 Read

Additional formal conditions:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Podkłady betonowe wraz z kompletem mocowań"

Item Question title Date of question Status
1. dot. transportu podkładów 2019-01-10 07:54


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...