Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-01-11

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

NIP: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Osoba kontaktowa:

Paweł Wiśniewski GL

tel:

e-mail: pawel.wisniewski@grupalotos.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z144/217108/aktualizacja1

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://lotos.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

11.01.2019 - aktualizacja:
Sposób rozładunku może być przeprowadzany innymi metodami. Grupa LOTOS wymaga dostawy z rozładunkiem i dostawca ten wymóg winien spełnić w wyznaczonym miejscu na terenie bocznicy kolejowej.

Dodatkowo wydłuża się termin zadawania pytań do 14.01.2019 do godz. 9 i czas na składanie ofert do 16.01.2019 do godz. 16.00.

Treść zapytania:

Grupa LOTOS zaprasza Państwa do udziału w Procesie Wyboru Kontrahenta, którego przedmiotem jest: Zakup podkładów betonowych wraz z kompletem mocowań.
I. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w specyfikacji.
II. Wymagany termin dostawy: do 12.04.2019r. lub inny w sytuacji gdy podany termin jest niemożliwy do realizacji. Miejsce dostawy: Gdańsk.
III. Pytania należy kierować wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Logintrade.
Pytania, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
IV. W przypadku zainteresowania uczestnictwem w niniejszym postępowaniu prosimy o złożenie oferty poprzez Platformę Zakupową Logintrade.
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
V. Oferta powinna zostać sporządzona w jez. polskim.
VI. W ofercie prosimy podać: 1) cenę (PLN), 2) termin dostawy, 3) warunki płatności DAP wg. Incoterms 2010, 4) warunki dostawy, 5) okres gwarancji jakości (w miesiącach).
VII. Wymagana ważność oferty: 30 dni.
VIII. Grupa LOTOS wymaga dostawy z rozładunkiem i dostawca ten wymóg winien spełnić w wyznaczonym miejscu na terenie bocznicy kolejowej.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. PODKŁAD KOLEJOWY BETONOWY PS-83/SB/49E1 500 szt. CZ-1759101-000-016 Czytaj
2. Akcesoria torowe -komplet mocowań 525 komplet MP-0487120-026-041 Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Podkłady betonowe wraz z kompletem mocowań"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
1. dot. transportu podkładów 2019-01-10 07:54


Załączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...