Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-01-10

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

NIP: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Osoba kontaktowa:

Anna Białek

tel:

e-mail: anna.bialek@grupalotos.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z13/108423

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://lotos.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,

Grupa LOTOS S.A., w imieniu swojej spółki zależnej LOTOS Asfalt Sp. z o.o. zwanej dalej „Zamawiającym”, zaprasza Państwa do udziału w procesie wyboru kontrahenta na:

"Wykonanie prac kontrolnych w zakresie sprawdzenia prawidłowości montażu wyspecyfikowanych połączeń kołnierzowych na instalacji DCU/CNHT,
budowanej w ramach Projektu EFRA"


Dokumenty Zapytania Ofertowego Nr EK/01/2019 stanowią załączniki w formacie pdf.

Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego (Rysunki izometryczne rurociągów wyspecyfikowanych do sprawdzenia) jest dostępny pod adresem: https://pliki-lotos.logintrade.net/PWK Nr EK-01-2019 Zał Nr 2.zip

Jednocześnie informujemy, iż wizja lokalna może odbyć się w terminie 17-24.01.2019 r. Uczestnictwo w wizji lokalnej jest obligatoryjne. Termin wizji należy ustalić telefonicznie z: Krzysztofem Traut, pod nr tel. (58) 308 89 32, tel. kom. 505 051 748, adres email: krzysztof.traut@grupalotos.pl

Termin zadawania pytań to 28.01.2019 r. godz.12.00. Pytania można zadawać tylko na Platformie Zakupowej.

Oferty można składać tylko na Platformie Zakupowej do dnia 07.02.2019 r. do godz. 18.00. Przysłanie danych w innej formie może skutkować odrzuceniem Oferty.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Wykonanie prac kontrolnych w zakresie sprawdzenia prawidłowości montażu wyspecyfikowanych połączeń kołnierzowych na instalacji DCU/CNHT w ramach Projektu EFRA 1 usługa

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wykonanie prac kontrolnych w zakresie sprawdzenia prawidłowości montażu wyspecyfikowanych połączeń kołnierzowych na instalacji DCU/CNHT w ramach Projektu EFRA"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:

Załączniki dostępne po zalogowaniu


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.