Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-01-10

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

NIP: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Osoba kontaktowa:

Paweł Wiśniewski GL

tel:

e-mail: pawel.wisniewski@grupalotos.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z143/217108/aktualizacja2

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://lotos.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

10.01.2019 - aktualizacja: dodano nowe zdjęcia tabliczki znamionowej.

Treść zapytania:

Grupa LOTOS zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu.

I. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w specyfikacji.
II. Pytania należy kierować wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Logintrade.
Pytania, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
III. W przypadku zainteresowania uczestnictwem w niniejszym postępowaniu prosimy o złożenie oferty poprzez Platformę Zakupową Logintrade.
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
IV. Oferta powinna zostać sporządzona w jez. polskim.
V. W ofercie prosimy podać: 1) cenę (PLN), 2) termin dostawy, 3) warunki płatności, 4) warunki dostawy DAP wg Incoterms 2010, 5) okres gwarancji jakości (w miesiącach)
VII. Wymagana ważność oferty: 30 dni.
VIII. Wymagamy potwierdzenia zgodności oferty ze specyfikacją techniczną zapytania ofertowego lub wyraźne wskazanie odstępstw.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Tarcza łożyskowa DE do silnika Nord typ:225M/4 TF 1 szt. - Czytaj
2. Tarcza łożyskowa NDE do silnika Nord typ:225M/4 TF 1 szt. - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "GL106031949: Części do silnika Nord 45kW, IMB5, typu 225M/4 TF, nr. HE 48814271/0831"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...