Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-01-09

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

NIP: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Osoba kontaktowa:

Adam Nazaruk GL

tel:

e-mail: adam.nazaruk@grupalotos.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z217/208317

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://lotos.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NR SRM 162844

Szanowni Państwo,

Grupa LOTOS S.A. zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu na przedłużenie wsparcia dla Urządzeń IBM zgodnie z załączoną specyfikacją.

Informacje dodatkowe:

· Poziom wsparcia 24h Committed Fix,24x7.

· Zmawiający prosi o wskazanie wyceny w dwóch wariantach 18 miesięcy oraz 30 miesięcy.

· Zamawiający na etapie negocjacji wskaże wybrany okres wsparcia.

II. Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego:

- wariant 1 do 2020-06-30

- wariant 2 do 2021-06-30

 Szczegółowe zaproszenie do złożenia oferty w załączniku do postępowania.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Wsparcie dla urządzeń IBM wariant 1 do 2020-06-30 1 komplet -
2. Wsparcie dla urządzeń IBM wariant 1 do 2021-06-30 1 komplet -

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności 30 dni
  2. Dostawa do siedziby zamawiającego
  3. Koszt dostawy po stronie dostawcy
  4. Odpowiedzialność za spełnienie parametrów gwarantowanych
  5. Dostawcy zagraniczni przesłanie aktualnego Certyfikatu Rezydencji
  6. Posiadanie partnerstwa producenta
  7. Produkty skierowane na rynek krajowy

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "SRM 162844 Wsparcie dla urządzeń IBM"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
1. Wsparcie HWMA IBM 2019-01-10 11:33
2. Wsparcie HWMA IBM 2019-01-10 09:57


Załączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...