Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-01-09

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

NIP: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Osoba kontaktowa:

Paweł Zima

tel:

e-mail: pawel.zima@grupalotos.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z132/108509

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://lotos.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

 Grupa LOTOS zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu.

1. Opis przedmiotu zapytania znajduje się poniżej.

UWAGA: Wymagany producent wyłącznie z terenu Unii Europejskiej.

2. Pytania należy kierować wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Logintrade.
Pytania, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
3. W przypadku zainteresowania uczestnictwem w niniejszym postępowaniu prosimy o złożenie oferty poprzez Platformę Zakupową Logintrade.
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferta powinna zostać sporządzona w jez. polskim.
5. W ofercie prosimy podać: a/ cenę w PLN, b/ termin dostawy, c/ warunki płatności, d/ warunki dostawy, e/ Certyfikat.
6. Wymagana ważność oferty: 30 dni.
7. Termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury.
8. Warunki dostawy: DAP Grupa LOTOS S.A.
9. Wymagany termin dostawy: 31-01-2019 lub szybciej.
10. Koszt transportu i opakowań wliczony w cenę towaru.
11. Koszt atestów wliczony w cenę towaru.
12. Wymagamy potwierdzenia zgodności oferty ze specyfikacją techniczną zapytania ofertowego.


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. PASEK KLINOWY ANTYELEKTROSTAT SPB 4370 12 szt. -
2. PASEK KLINOWY ANTYELEKTROSTAT SPB 3650 12 szt. -
3. PAS KLINOWY ZESPOLONY ANTYELEK 2XPZ 1750 6 szt. -
4. PASEK KLINOWY ANTYELEKTROSTAT SPB 4250 20 szt. -
5. PAS KLINOWY ZESPOLONY ANTYELEK 2SPB 3150 18 szt. -

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "015/19/PZ Pasy klinowe."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...