Enquiry creation date: 2019-01-10

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Contact person:

Krzysztof Dembicki

Phone:

e-mail: krzysztof.dembicki@grupalotos.pl

Enquiry No. Z3/109692

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

 
Uprzejmie proszę o wycenę badań NDT dla poniższych urządzeń(8 aparatów i 2 rurociągi) w następującym zakresie:

1) 0300-V01 – badanie metodą SWUT spoin SWUT spoin 3 króćców: 2M, 5N A i B zgodnie z rys.

2) 0300-V01A - mapowanie korozji od strony wewnętrznej(obrazowanie C-Skan z encoderem, obszar ok 1m2), badanie metodą SWUT spoin 3 króćców: 2M, 5N A i B zgodnie z rys.

3) 0300-V06 - mapowanie korozji od zewnątrz na pocienienia lokalne w 2 obszarach(łącznie ok 2m2) wskazanych na rys.

4) 0310-N2 - badanie 1 krzyżówki metodą SWUT zgodnie z rys.

5) 0310-V1 – badanie metodą SWUT krócica M2 zgodnie z rys.

6) 3500-V13 – badanie 2 krzyżówek metodą SWUT + SWUT spoiny obwodowej na króćcu A2 zgodnie z rys.

7) 350-BD0901 – badanie metodą SWUT + 20 cm materiału bazowego na 2 dowolnych spoinach(miejscach dostępnych, ale nie obok siebie)

8) 351-P0901 – badanie metodą SWUT + 20 cm materiału bazowego na 2 dowolnych spoinach(w miejscach dostępnych, ale nie obok siebie)

9) 3550-V01 - badanie 1 krzyżówki metodą SWUT oraz PT spoiny obwodowej króćca A1 zgodnie z rys.

10) 3550-V03 - badanie 2 krzyżówek metodą SWUT + SWUT spoiny obwodowej na króćcu A2 zgodnie z rys

Proszę również trzymać się poniższych założeń:

Termin wykonania badań: marzec - kwiecień 2019r.

Dane zawierające rodzaj i miejsce badań zawierają załączniki.

Prosimy o potwierdzenie wzięcia udziału lub nie w postępowaniu ofertowym i przesłanie takiej informacji na e-mail: krzysztof.dembicki@grupalotos.pl  do dnia 16.01.2019 do godz. 15:00.

Wymagane posiadanie uznania metody badawczej przez laboratorium i personel powinien być certyfikowany w danej metodzie badawczej w momencie wykonywania badań.

Dostęp do miejsca badawczego oraz zasilanie zapewnia Grupa LOTOS.

Podczas badania istnieje możliwość uczestnictwa inspektora UDT.

Po wykonaniu badań Wykonawca dostarczy raporty z badań.

Badania zostaną wykonane i opisane w ww raporcie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dla danej metody badawczej.

Termin wizji lokalnej: 18.01.2019 w godz. 9:00 – 12:00. Wizja lokalna jest zalecana ale nie obligatoryjna.

Termin składania pytań do przedmiotowego zapytania: do dnia 23.01.2019r. do godz. 12:00.

Termin odpowiedzi na pytania: do 24.01.2019r. do godz. 15:00.

Termin składania ofert: do 30.01.2019r. do godz. 12:00.

Pozdrawiam,

Krzysztof Dembicki

Inspektor Dozoru

Dział Dozoru Technicznego (TD)

tel. +48 58 308 82 08

kom. +48 505 001 876

fax +48 58 308 84 37

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. badania, ekspertyzy i analizy laboratoryjne 1 pcs -

Additional formal conditions:

referencje z 3 ostatnich lat

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Instakacje 300,310, 3500, 3510, 3550 - aparaty i rurociągi - prośba o wycenę wskazanego zakresu badań NDT(Mapowanie korozji, SWUT, PT)"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Warning! Buyer request a confirmation of participation until 2019-01-16 15:00:00

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...