Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-01-10

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

NIP: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Osoba kontaktowa:

Krzysztof Dembicki

tel:

e-mail: krzysztof.dembicki@grupalotos.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z3/109692

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://lotos.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

 
Uprzejmie proszę o wycenę badań NDT dla poniższych urządzeń(8 aparatów i 2 rurociągi) w następującym zakresie:

1) 0300-V01 – badanie metodą SWUT spoin SWUT spoin 3 króćców: 2M, 5N A i B zgodnie z rys.

2) 0300-V01A - mapowanie korozji od strony wewnętrznej(obrazowanie C-Skan z encoderem, obszar ok 1m2), badanie metodą SWUT spoin 3 króćców: 2M, 5N A i B zgodnie z rys.

3) 0300-V06 - mapowanie korozji od zewnątrz na pocienienia lokalne w 2 obszarach(łącznie ok 2m2) wskazanych na rys.

4) 0310-N2 - badanie 1 krzyżówki metodą SWUT zgodnie z rys.

5) 0310-V1 – badanie metodą SWUT krócica M2 zgodnie z rys.

6) 3500-V13 – badanie 2 krzyżówek metodą SWUT + SWUT spoiny obwodowej na króćcu A2 zgodnie z rys.

7) 350-BD0901 – badanie metodą SWUT + 20 cm materiału bazowego na 2 dowolnych spoinach(miejscach dostępnych, ale nie obok siebie)

8) 351-P0901 – badanie metodą SWUT + 20 cm materiału bazowego na 2 dowolnych spoinach(w miejscach dostępnych, ale nie obok siebie)

9) 3550-V01 - badanie 1 krzyżówki metodą SWUT oraz PT spoiny obwodowej króćca A1 zgodnie z rys.

10) 3550-V03 - badanie 2 krzyżówek metodą SWUT + SWUT spoiny obwodowej na króćcu A2 zgodnie z rys

Proszę również trzymać się poniższych założeń:

Termin wykonania badań: marzec - kwiecień 2019r.

Dane zawierające rodzaj i miejsce badań zawierają załączniki.

Prosimy o potwierdzenie wzięcia udziału lub nie w postępowaniu ofertowym i przesłanie takiej informacji na e-mail: krzysztof.dembicki@grupalotos.pl  do dnia 16.01.2019 do godz. 15:00.

Wymagane posiadanie uznania metody badawczej przez laboratorium i personel powinien być certyfikowany w danej metodzie badawczej w momencie wykonywania badań.

Dostęp do miejsca badawczego oraz zasilanie zapewnia Grupa LOTOS.

Podczas badania istnieje możliwość uczestnictwa inspektora UDT.

Po wykonaniu badań Wykonawca dostarczy raporty z badań.

Badania zostaną wykonane i opisane w ww raporcie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dla danej metody badawczej.

Termin wizji lokalnej: 18.01.2019 w godz. 9:00 – 12:00. Wizja lokalna jest zalecana ale nie obligatoryjna.

Termin składania pytań do przedmiotowego zapytania: do dnia 23.01.2019r. do godz. 12:00.

Termin odpowiedzi na pytania: do 24.01.2019r. do godz. 15:00.

Termin składania ofert: do 30.01.2019r. do godz. 12:00.

Pozdrawiam,

Krzysztof Dembicki

Inspektor Dozoru

Dział Dozoru Technicznego (TD)

tel. +48 58 308 82 08

kom. +48 505 001 876

fax +48 58 308 84 37

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. badania, ekspertyzy i analizy laboratoryjne 1 szt. -

Dodatkowe warunki formalne:

referencje z 3 ostatnich lat

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Instakacje 300,310, 3500, 3510, 3550 - aparaty i rurociągi - prośba o wycenę wskazanego zakresu badań NDT(Mapowanie korozji, SWUT, PT)"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:

Załączniki dostępne po zalogowaniu


Waluta: PLN

Uwaga! Kupiec zażądał potwierdzenia udziału w postępowaniu do 2019-01-16 15:00:00

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...