Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-12-06

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

NIP: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Osoba kontaktowa:

Joanna Augusewicz

tel:

e-mail: joanna.augusewicz@grupalotos.pl

ZAPYTANIE O INFORMACJE NR Z88/108930

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://lotos.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,

Grupa LOTOS S.A. (Zamawiający) w imieniu swoim i spółek: LOTOS Paliwa Sp. z o.o. i LOTOS Oli Sp. z o.o., prowadzi postępowanie wyboru kontrahenta na „Obsługę spółek GK LOTOS w zakresie projektów BTL – kompleksowa obsługa promocji produktowych, prace projektowe dot. materiałów reklamowych i wewnętrznych zawierających elementy identyfikacji wizualnej marki LOTOS i marek produktowych.”.

Niniejsze Zapytanie o informacje jest postępowaniem prekwalifikacyjnym. O ile są Państwo zainteresowani udziałem w postępowaniu i otrzymaniem Zapytania ofertowego, prosimy
o złożenie w wyznaczonym terminie:

  1. „Oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności”, którego podpisanie jest obligatoryjne, a jego treść nie podlega modyfikacji.

„Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności” winno zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony Oferenta.

2. Pełnomocnictwo do reprezentacji Oferenta, o ile nie wynika to z KRS.

3. Portfolio i ogólne informacje o Agencji.

4.Tabela z zakresem usług (Załącznik nr 1) podpisana przez umocowane osoby ze strony Oferenta w wersji pdf i excel - wymagane jest świadczenie usług wskazanych jako obowiązkowe (zaznaczone na niebiesko).

5. Udowodnione realizacje (linki, przykłady) z wykonywania usług obowiązkowych wskazanych w Tabeli Załącznika nr 1 z ostatnich 2 lat.

Uwaga! Portfolio oraz przykładowe realizacje zawieszone na platformie zakupowej nie mogą przekraczać 50 MB.

Na podstawie złożonych przez Państwa dokumentów i informacji, Komisja Wyboru Kontrahenta dokona oceny ofert i do kolejnego etapu postępowania zakwalifikuje max. 15 agencji (po max. 5 do obsługi każdej ze spółek). Agencje, które przejdą do kolejnego etapu otrzymają Zapytanie ofertowe i 2 zadania kreatywne do przygotowania.

Wypełnione i podpisane przez Oferenta „Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności” oraz informacje wymagane niniejszym Zapytaniem należy złożyć poprzez Platformę Zakupową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia (środa) 2018 r., do godz. 13:00.


Pytanie 1:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "WW/75/2018 - Obsługa spółek GK LOTOS w zakresie projektów BTL – kompleksowa obsługa promocji produktowych, prace projektowe dot. materiałów reklamowych i wewnętrznych zawierających elementy identyfikacji wizualnej marki LOTOS i marek produktowych."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status


Załączniki:

Załączniki dostępne po zalogowaniu


Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...