Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-12-05

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

NIP: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Osoba kontaktowa:

Jakub Piotrowski

tel: +48 58 308 88 50

e-mail: jakub.piotrowski@grupalotos.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z120/147253

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://lotos.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Przedmiot zamówienia

Grupa LOTOS S.A. zaprasza do składania ofert na dostawę dysków do serwera PE R730.


Ceny i warunki dostawy

Oferent winien złożyć ofertę podając cenę netto w PLN. Cena ma uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszt transportu do siedziby Zamawiającego. 

Proszę wskazać możliwy termin realizacji.

Ważność ofert

Oferta w pełnym zakresie powinna być ważna do akceptacji i/lub wyjaśnień i/lub negocjacji przynajmniej przez 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.


Składanie ofert

Ofertę należy złożyć na Platformie Zakupowej do dnia 10 grudnia (poniedziałek) 2018 r., do godz. 12:00.


Pytania

W przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy kierować pytania na Platformie Zakupowej nie później niż do dnia 07.12.2018 r. do godz. 10:00. Pytania należy zadawać wyłącznie poprzez Platformę Zakupową.

Odpowiedzi zostaną udzielone do 07.12.2018 r. do godz. 15:00.


Złożenie oferty do niniejszego zapytania oznacza iż Wykonawca zapoznała się i zaakceptował Ogólne Warunki Zamówienia dostępne pod adresem:http://www.lotos.pl/1327/grupa_kapitalowa/dla_dostawcow/wzory_umow , zgodnie z którymi realizowane będzie zamówienie/umowa.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Dell 2TB 7.2K RPM Near Line SAS 12Gbps 512n 2.5in Hotplug Hard Drive 3.5in Hybrid Carrier , CusKit [400-AMTU] 3 szt. -
2. Dell 4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-plug Drive [400-ALNY] 5 szt. -
3. Dell 1TB 7,200 RPM 12Gbps 512n 3.5in Near-Line SAS Hotplug Hard Drive [ALQZ] 3 szt. -
4. Dell 1TB 7200 RPM Hard Drive Near Line Serial Attached SCSI (SAS) 12Gbps 2.5in Hot Plug 3.5in Hybrid Carrier [ALUO] 3 szt. -

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Dostawa dysków do serwera PE R730"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...