Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-12-05

LOTOS OIL SP. Z O.O.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

NIP: 5832795923

BDO: 000025638

Osoba kontaktowa:

Tomasz Rybicki

tel: 32 3237184

e-mail: tomasz.rybicki@lotosoil.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z9/240393

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://lotos.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

LOTOS Oil Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, kod 80-718, ul. Elbląska 135 zaprasza do udziału w procesie wyboru kontrahenta (wykonawcy) dotyczący zadania:

przejęcie przez Organizację Odzysku obowiązku zapewnienia odzysku w tym recyklingu odpadów powstałych z wprowadzonych produktów, w oparciu o art. 3 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1932 z późn. zm.),

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w załączonym zapytaniu ofertowym.

Z poważaniem
KWK nr 43/OIL/NO/2018 

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Odzysk i recykling olejów smarowych 30000 tona
2. Odzysk i recykling preparatów smarowych 3000 tona

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Przejęcie przez Organizację Odzysku ustawowych obowiązków zapewnienia odzysku w tym recyklingu odpadów powstałych z wprowadzonych produktów"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
1. Dotyczy terminu ważności oferty 2018-12-06 12:01
2. Dotyczy wzoru umowy 2018-12-06 11:51
3. Dotyczy zapytania ofertowego 43/OIL/NO/2018 2018-12-05 14:45


Załączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.